Scroll to navigation

NUMFMT(1) Opdrachten voor gebruikers NUMFMT(1)

NAAM

numfmt - converteer getallen van/naar leesbare teksten

SAMENVATTING

numfmt [OPTIE]... [GETAL]...

BESCHRIJVING

Herformatteer GETAL(len), of de getallen van standaard invoer als er geen gegeven zijn.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

waarschuwingen tonen bij ongeldige invoer
te gebruiken scheidingsteken (in plaats van witruimte)
getallen in deze invoer velden vervangen (standaard=1); zie VELDEN hier onder
gebruik het printf drijvende komme getal formaat; zie FORMAAT hier onder voor details
invoergetallen herschalen naar deze EENHEID (zie onder); standaard is 'none'
de grootte van de invoereenheid (in plaats van 1)
door de taalregio bepaalde cijfergroepering gebruiken (heeft dus geen effect in C- of POSIX-taalregio)
de eerste N kopregels zonder converteren tonen; N is 1 wanneer niet opgegeven
wat te doen bij ongeldige getallen; MODUS kan zijn: 'abort' (standaard), 'fail', 'warn', 'ignore'
de uitvoer uitvullen tot dit aantal tekens; een positief getal lijnt rechts uit, een negatief getal links; uitvulling wordt genegeerd als de uitvoer breder is; standaard wordt uitgevuld als witruimte gevonden wordt
te gebruiken afrondingsmethode bij herschalen; METHODE kan zijn: 'up', 'down', 'from-zero' (standaard), 'towards-zero', 'nearest'
dit achtervoegsel toevoegen aan uitvoergetallen, en accepteren bij invoergetallen
uitvoergetallen herschalen naar deze EENHEID (zie onder)
de grootte van de uitvoereenheid (in plaats van 1)
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Mogelijkheden voor EENHEID zijn:

geen automatische herschaling; achtervoegsels geven een fout
een optioneel achtervoegsel van één of twee letters accepteren:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
een optioneel achtervoegsel van één letter accepteren:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
een optioneel achtervoegsel van één letter accepteren:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
een optioneel achtervoegsel van twee letters accepteren:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

VELDEN ondersteund cut(1) stijl veld bereiken

N-de veld (tellend vanaf 1)
N-
van N-de veld tot het einde van de regel
N-M
van N-de tot en met M-de veld
van eerste tot en met M-de veld
-
alle velden

Meerdere velden en/of bereiken zijn mogelijk, gescheiden door komma's.

FORMAAT moet geschikt zijn om een drijvende komma getal "%f' af te drukken. Een optioneel aanhalingsteken (%´f) maakt --grouping mogelijk (als dat ondersteund wordt door de locale). Een optionele breedte waarde (%10f) zal de uitvoer opvullen. Een optionele nul (%010f) zal met nullen opvullen. Een optionele negatieve waarde (%-10f) zal links uitlijnen. De optionele precisie (%.1f) zal de door de invoer bepaalde precisie overschrijven.

De afsluit-waarde is 0 als alle invoer getallen succesvol geconverteerd werden. Standaard stopt numfmt na de eerste conversie fout met afsluit-waarde 2. --invalid='fail' zal een waarschuwing tonen bij elke conversie fout en de afsluit-waarde is 2. --invalid='warn' diagnosticeert elke conversie fout, maar de afsluit-waarde is 0. Met --invalid='ignore' wordt elke fout niet gediagnosticeerd en de afsluit-waarde is 0.

VOORBEELDEN

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

AUTEUR

Geschreven door Assaf Gordon.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt>
of lokaal via: info '(coreutils) numfmt invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1