Scroll to navigation

RUNCON(1) Opdrachten voor gebruikers RUNCON(1)

NAAM

runcon - voer programma uit met gespecificeerde beveiligingscontext

SAMENVATTING

runcon CONTEXT COMMANDO [ARGUMENTEN]
runcon [ -c ] [-u GEBRUIKER] [-r ROL] [-t TYPE] [-l BEREIK] COMMANDO [ARGUMENTEN]

BESCHRIJVING

Voer COMMANDO uit met een geheel-gespecificeerde CONTEXT, of met de huidige of de in bewerking zijnde beveiligingscontext door een of meer van BEREIK, ROL, TYPE en GEBRUIKER.

Als geen enkele -c, -t, -u, -r, or -l werd gespecificeerd, dan wordt het eerste argument gebruikt als complete context. Elk additioneel argument na COMMANDO wordt geïnterpreteerd als argument voor het commando.

Let op dat alleen zorgvuldig gekozen contexten succesvol uitgevoerd zullen worden.

Voert het gegeven COMMANDO in een andere SELinux-beveiligingscontext uit. Zonder CONTEXT of COMMANDO, wordt de huidige beveiligingscontext getoond.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

volledige SELinux-beveiligingscontext
procesovergangscontext berekenen vóór het wijzigen
te gebruiken TYPE (voor dezelfde ROL als de ouder van de gebruiker)
te gebruiken gebruikersidentiteit
te gebruiken ROL
te gebruiken BEREIK
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Russell Coker.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon>
of lokaal via: info '(coreutils) runcon invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1