Scroll to navigation

exp10(3) Library Functions Manual exp10(3)

NAZWA

exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

BIBLIOTEKA

Math library (libm, -lm)

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double exp10(double x);
float exp10f(float x);
long double exp10l(long double x);

OPIS

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej o podstawie 10 dla argumentu x.

Różne specjalne przypadki, włączając w to obsługę nieskończoności, NaN oraz przepełnień, zostały opisane w podręczniku exp(3).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Opis błędów, które mogą wystąpić dla tych funkcji, można znaleźć w podręczniku exp(3).

WERSJE

These functions first appeared in glibc 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
exp10(), exp10f(), exp10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

Funkcje są rozszerzeniami GNU.

BŁĘDY

Before glibc 2.19, the glibc implementation of these functions did not set errno to ERANGE when an underflow error occurred.

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), exp(3), exp2(3), log10(3), sqrt(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03