Scroll to navigation

killpg(3) Library Functions Manual killpg(3)

NAZWA

killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <signal.h>
int killpg(int pgrp, int sig);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

killpg():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

OPIS

killpg() wysyła sygnał sig do grupy procesów pgrp. Lista synałów znajduje się w sigaction(2).

If pgrp is 0, killpg() sends the signal to the calling process's process group. (POSIX says: if pgrp is less than or equal to 1, the behavior is undefined.)

For the permissions required to send a signal to another process, see kill(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

sig nie jest prawidłowym numerem sygnału.
The process does not have permission to send the signal to any of the target processes. For the required permissions, see kill(2).
Nie znaleziono żadnego procesu w grupie określonej przez pgrp.
Podano zerową grupę, lecz proces wysyłający nie ma grupy procesów.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD (killpg() first appeared in 4BSD).

UWAGI

There are various differences between the permission checking in BSD-type systems and System V-type systems. See the POSIX rationale for kill(3p). A difference not mentioned by POSIX concerns the return value EPERM: BSD documents that no signal is sent and EPERM returned when the permission check failed for at least one target process, while POSIX documents EPERM only when the permission check failed for all target processes.

Różnice biblioteki C/jądra

On Linux, killpg() is implemented as a library function that makes the call kill(-pgrp, sig).

ZOBACZ TAKŻE

getpgrp(2), kill(2), signal(2), capabilities(7), credentials(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03