Scroll to navigation

nfsservctl(2) System Calls Manual nfsservctl(2)

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
                union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).


/*

* To są polecenia rozumiane przez nfsctl().
*/ #define NFSCTL_SVC 0 /* Jest to proces serwera. */ #define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Dodanie klienta NFS. */ #define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Usunięcie klienta NFS. */ #define NFSCTL_EXPORT 3 /* Eksportowanie systemu plików. */ #define NFSCTL_UNEXPORT 4 /* Zaprzestanie eksportowania
systemu plików. */ #define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Uaktualnienie mapy UID/GIT klienta
(tylko w Linuksie 2.4 i wcześniejszych). */ #define NFSCTL_GETFH 6 /* otrzymanie fh (używane przez mountd(8))
(tylko w Linuksie 2.4 i wcześniejszych). */ struct nfsctl_arg {
int ca_version; /* zabezpieczenie */
union {
struct nfsctl_svc u_svc;
struct nfsctl_client u_client;
struct nfsctl_export u_export;
struct nfsctl_uidmap u_umap;
struct nfsctl_fhparm u_getfh;
unsigned int u_debug;
} u; } union nfsctl_res {
struct knfs_fh cr_getfh;
unsigned int cr_debug; };

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

WERSJE

This system call was removed in Linux 3.1. Library support was removed in glibc 2.28.

STANDARDY

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

nfsd(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03