Scroll to navigation

re_comp(3) Library Functions Manual re_comp(3)

NAZWA

re_comp, re_exec - funkcje kompilacji wyrażeń regularnych w wersji BSD

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#define _REGEX_RE_COMP
#include <sys/types.h>
#include <regex.h>
[[deprecated]] char *re_comp(const char *regex);
[[deprecated]] int re_exec(const char *string);

OPIS

re_comp() służy do kompilacji zakończonego znakiem null wyrażenia regularnego wskazywanego przez regex. Tak skompilowany wzorzec zajmuje statyczny obszar pamięci, bufor wzorca, który jest nadpisywany przez następne użycia funkcji re_comp(). Jeśli regex jest równe NULL, to nie będzie wykonana żadna operacja, a zawartość bufora wzorca się nie zmieni.

re_exec() jest używana do oceny, czy zakończony znakiem null łańcuch tekstowy wskazywany przez string pasuje do poprzednio kompilowanego regex.

WARTOŚĆ ZWRACANA

re_comp() zwraca NULL po udanej kompilacji wyrażenia regularnego regex, a w przeciwnym wypadku zwraca wskaźnik do odpowiedniego komunikatu błędu.

re_exec() zwraca 1 w przypadku udanego dopasowania, a zero w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
re_comp(), re_exec() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe

STANDARDY

4.3BSD.

UWAGI

Te funkcje są przestarzałe, zamiast nich powinny być używane funkcje opisane w regcomp(3).

ZOBACZ TAKŻE

regcomp(3), regex(7), Podręcznik wyrażeń regularnych GNU

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03