Scroll to navigation

wcsncat(3) Library Functions Manual wcsncat(3)

NAZWA

wcsncat - łączy dwa łańcuchy szerokich znaków

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsncat(wchar_t dest[restrict .n],
         const wchar_t src[restrict .n],
         size_t n);

OPIS

The wcsncat() function is the wide-character equivalent of the strncat(3) function. It copies at most n wide characters from the wide-character string pointed to by src to the end of the wide-character string pointed to by dest, and adds a terminating null wide character (L'\0').

Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

Programista musi zagwarantować, że jest miejsce na przynajmniej wcslen(dest)+n+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcsncat() zwraca dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsncat() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strncat(3), wcscat(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03