Scroll to navigation

AT.ALLOW(5) Podręcznik programisty Linuksa AT.ALLOW(5)

NAZWA

at.allow, at.deny - określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch

OPIS

Pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny decydują o tym, którzy użytkownicy mogą przekazywać polecenia do późniejszego wykonania za pośrednictwem at(1) lub batch(1).

Pliki te zawierają listę nazw użytkowników, po jednej w wierszu. Używanie odstępów (spacji, tabulatorów) nie jest dozwolone.

Jeśli istnieje plik /etc/at.allow, to zezwala się na używanie at wyłącznie użytkownikom w nim wymienionym.

Jeżeli nie istnieje /etc/at.allow, to sprawdzany jest /etc/at.deny — każdy użytkownik niewymieniony w tym pliku może używać at.

Pusty plik /etc/at.deny oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z at.

Jeśli nie istnieje żaden z tych plików, to tylko administrator systemu może używać at.

ZOBACZ TAKŻE

at(1), cron(8), crontab(1), atd(8).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 1997