Scroll to navigation

clear(1) General Commands Manual clear(1)

NAZWA

clear - czyści ekran terminala

SKŁADNIA

clear [-Ttyp] [-V] [-x]

OPIS

clear clears your terminal's screen if this is possible, including the terminal's scrollback buffer (if the extended “E3” capability is defined). clear looks in the environment for the terminal type given by the environment variable TERM, and then in the terminfo database to determine how to clear the screen.

clear pisze na standardowe wyjście. Istnieje możliwość przekierowania standardowego wyjścia do pliku (co zapobiega wyczyszczeniu ekranu), by następnie wywołując cat plik wypisać jego zawartość, czyszcząc terminal.

OPCJE

wskazuje typ terminala. Zwykle ta opcja nie jest wymagana, ponieważ wartość domyślna jest brana ze zmiennej środowiskowej TERM. Jeśli -T został określony, zmienne środowiskowe LINES oraz COLUMNS również zostaną zignorowane.
zwraca wersję ncurses, która została użyta w tym programie i kończy działanie. Opcje są następujące:
nie próbuje wyczyścić bufora przewijania terminala za pomocą rozszerzonej funkcji "E3".

HISTORIA

Polecenie clear pojawiło się w BSD 2.79 z 24 Stycznia 1979. Następnie zostało dostarczone w 8 edycji Unixa (1985).

AT&T dostosowało inny program z BSD (tset) by stworzyć nową komendę (tput), oraz użyła jej by zastąpić komendę clear skryptem powłoki wywołującym tput clear, np.,


/usr/bin/tput ${1:+-T$1} clear 2> /dev/null exit

W 1989 Keith Bostic poprawił na BSD komendę tput, by działała podobnie do tput stworzonego przez AT&T, dodając skrypt powłoki dla komendy clear:


exec tput clear

Reszta skryptu w obu przypadkach jest informacją o prawach autorskich.

Wersja clear oparta o ncurses pojawiła się w 1995 przez adaptację oryginalnej wersji komendy clear z BSD (z wykorzystaniem terminfo).

Rozszerzenie E3 wyszło później:

In June 1999, xterm provided an extension to the standard control sequence for clearing the screen. Rather than clearing just the visible part of the screen using


printf '\033[2J'

można wyczyścić bufor przewijania używając


printf '\033[3J'

This is documented in XTerm Control Sequences as a feature originating with xterm.
  • Kilku innych deweloperów terminali zaadoptowało tą funkcjonalność, np. PuTTy w 2006.
  • In April 2011, a Red Hat developer submitted a patch to the Linux kernel, modifying its console driver to do the same thing. The Linux change, part of the 3.0 release, did not mention xterm, although it was cited in the Red Hat bug report (#683733) which led to the change.
  • Kilku kolejnych deweloperów terminali wdrożyło to rozwiązanie. Jednakże, następnym znaczącym krokiem była zmiana z 2013 roku wprowadzająca to rozszerzenie do programu clear.
  • W 2013 roku rozszerzenie E3 zostało przeoczone w tput przez parametr "clear". W 2016 poprawiono tput tak, aby zachowywał się podobnie jak clear i tset.

PRZENOŚNOŚĆ

Ani IEEE Std 1003.1/The Open Group Base Specifications Issue 7 (POSIX.1-2008), ani X/Open Curses Issue 7 nie opisują tset oraz reset.

Ten drugi opisuje tput, który można wykorzystać do zastąpienia tego narzędzia za pomocą skryptu powłoki lub aliasu (np. łącza symbolicznego) poprzez uruchamianie tput jako clear.

ZOBACZ TAKŻE

tput(1), terminfo(5), xterm(1).

This describes ncurses version 6.4 (patch 20221231).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.