Scroll to navigation

full(4) Device Drivers Manual full(4)

NAZWA

full - urządzenie zawsze pełne

KONFIGURACJA

Jeśli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyć za pomocą następujących poleceń:


mknod -m 666 /dev/full c 1 7
chown root:root /dev/full

OPIS

Plik /dev/full ma numer główny urządzenia 1 i numer poboczny 7.

Writes to the /dev/full device fail with an ENOSPC error. This can be used to test how a program handles disk-full errors.

Odczyt z urządzenia /dev/full zwróci znaki \0.

Zmiany bieżącej pozycji pliku na urządzeniu /dev/full zawsze kończą się pomyślnie.

PLIKI

/dev/full

ZOBACZ TAKŻE

mknod(1), null(4), zero(4)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03