Scroll to navigation

ISO_8859-15(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-15(7)

NAZWA

iso_8859-15 - zestaw znaków ISO 8859-15 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). ISO 8859-15 koduje znaki używane w wielu językach zachodnioeuropejskich i dodaje znak Euro.

Alfabety ISO 8859

Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

ISO 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO 8859-6 łaciński/arabski
ISO 8859-7 łaciński/grecki
ISO 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16 rumuński (Latin-10)

Znaki ISO 8859-15

The following table displays the characters in ISO 8859-15 that are printable and unlisted in the ascii(7) manual page.

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   NO-BREAK SPACE
241 161 A1 ¡ INVERTED EXCLAMATION MARK
242 162 A2 ¢ CENT SIGN
243 163 A3 £ POUND SIGN
244 164 A4 EURO SIGN
245 165 A5 ¥ YEN SIGN
246 166 A6 Š LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
247 167 A7 § SECTION SIGN
250 168 A8 š LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
251 169 A9 © COPYRIGHT SIGN
252 170 AA ª FEMININE ORDINAL INDICATOR
253 171 AB « LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
254 172 AC ¬ NOT SIGN
255 173 AD ­ SOFT HYPHEN
256 174 AE ® REGISTERED SIGN
257 175 AF ¯ MACRON
260 176 B0 ° DEGREE SIGN
261 177 B1 ± PLUS-MINUS SIGN
262 178 B2 ² SUPERSCRIPT TWO
263 179 B3 ³ SUPERSCRIPT THREE
264 180 B4 Ž LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
265 181 B5 µ MICRO SIGN
266 182 B6 PILCROW SIGN
267 183 B7 · MIDDLE DOT
270 184 B8 ž LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
271 185 B9 ¹ SUPERSCRIPT ONE
272 186 BA º MASCULINE ORDINAL INDICATOR
273 187 BB » RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
274 188 BC ΠLATIN CAPITAL LIGATURE OE
275 189 BD œ LATIN SMALL LIGATURE OE
276 190 BE Ÿ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
277 191 BF ¿ INVERTED QUESTION MARK
300 192 C0 À LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
301 193 C1 Á LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
302 194 C2 Â LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
303 195 C3 Ã LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
304 196 C4 Ä LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
305 197 C5 Å LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
306 198 C6 Æ LATIN CAPITAL LETTER AE
307 199 C7 Ç LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
310 200 C8 È LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
311 201 C9 É LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
312 202 CA Ê LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
313 203 CB Ë LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
314 204 CC Ì LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
315 205 CD Í LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
316 206 CE Î LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
317 207 CF Ï LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
320 208 D0 Ð LATIN CAPITAL LETTER ETH
321 209 D1 Ñ LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
322 210 D2 Ò LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
323 211 D3 Ó LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
324 212 D4 Ô LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
325 213 D5 Õ LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
326 214 D6 Ö LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
327 215 D7 × MULTIPLICATION SIGN
330 216 D8 Ø LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
331 217 D9 Ù LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
332 218 DA Ú LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
333 219 DB Û LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
334 220 DC Ü LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
335 221 DD Ý LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
336 222 DE Þ LATIN CAPITAL LETTER THORN
337 223 DF ß LATIN SMALL LETTER SHARP S
340 224 E0 à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
341 225 E1 á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
342 226 E2 â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
343 227 E3 ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
344 228 E4 ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
345 229 E5 å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
346 230 E6 æ LATIN SMALL LETTER AE
347 231 E7 ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
350 232 E8 è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
351 233 E9 é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
352 234 EA ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
353 235 EB ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
354 236 EC ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
355 237 ED í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
356 238 EE î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
357 239 EF ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
360 240 F0 ð LATIN SMALL LETTER ETH
361 241 F1 ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
362 242 F2 ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
363 243 F3 ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
364 244 F4 ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
365 245 F5 õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
366 246 F6 ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
367 247 F7 ÷ DIVISION SIGN
370 248 F8 ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
371 249 F9 ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
372 250 FA ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
373 251 FB û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
374 252 FC ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
375 253 FD ý LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
376 254 FE þ LATIN SMALL LETTER THORN
377 255 FF ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

UWAGI

ISO 8859-15 jest również znane jako Latin-9 (lub czasami Latin-0).

ZOBACZ TAKŻE

ascii(7), charsets(7), cp1252(7), iso_8859-1(7), utf-8(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03