Scroll to navigation

securetty(5) File Formats Manual securetty(5)

NAZWA

securetty - list of terminals on which root is allowed to login

OPIS

Plik /etc/securetty zawiera nazwy terminali (jedną na wiersz, bez przedrostka /dev/) które są uważane za bezpieczne do transmisji określonych tokenów uwierzytelniania.

Jest używany przez program (niektóre wersje) login(1) do ograniczenia terminali, na które może się zalogować root. W przypadku korzystania z shadow, zobacz login.defs(5).

Na systemach korzystających z PAM, jest on używany do tego samego celu przez pam_securetty(8), aby ograniczyć terminale na których akceptowane są puste hasła.

PLIKI

/etc/securetty

ZOBACZ TAKŻE

login(1), login.defs(5), pam_securetty(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Bartłomiej Sowa <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03