Scroll to navigation

tty(4) Device Drivers Manual tty(4)

NAZWA

tty - bieżący terminal sterujący

OPIS

The file /dev/tty is a character file with major number 5 and minor number 0, usually with mode 0666 and ownership root:tty. It is a synonym for the controlling terminal of a process, if any.

Oprócz żądań ioctl(2) obsługiwanych przez urządzenie, do którego odnosi się tty, obsługiwane jest żądanie TIOCNOTTY ioctl(2).

TIOCNOTTY

Odłącza bieżący proces z jego terminala sterującego.

Jeśli proces jest liderem sesji, to do grupy procesów pierwszoplanowych wysyłane są sygnały SIGHUP i SIGCONT, a wszystkie procesy w bieżącej sesji tracą swoje terminale sterujące tty.

Ta funkcja ioctl(2) działa jedynie na deskryptorach plików podłączonych do /dev/tty. Jest używana przez procesy demonów, gdy są uruchamiane przez użytkownika na terminalu. Proces próbuje otworzyć /dev/tty. Jeśli operacja ta się powiedzie, proces odłącza się od terminala za pomocą TIOCNOTTY. Jeśli operacja ta się nie powiodła, wówczas oczywiście proces nie ma swojego terminala, więc nie potrzebuje się odłączać.

PLIKI

/dev/tty

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), mknod(1), ioctl(2), ioctl_console(2), ioctl_tty(2), termios(3), ttyS(4), vcs(4), pty(7), agetty(8), mingetty(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03