Scroll to navigation

TSORT(1) Användarkommandon TSORT(1)

NAMN

tsort — utför en topologisk sortering

SYNOPSIS

tsort [FLAGGA] [FIL]

BESKRIVNING

Skriv en fullständigt ordnad lista konsistent med den partiella ordningen i FIL.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mark Kettenis.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tsort>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tsort invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1