Scroll to navigation

CHOWN(1) Kullanıcı Komutları CHOWN(1)

İSİM

chown - dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir

KULLANIM

[ SEÇENEK ]... [SAHİP][:[GRUP] DOSYA...
[ SEÇENEK ]... --reference=ÖRNEK-DOSYA DOSYA...

AÇIKLAMA

Bu kılavuz, chown komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chown, belirtilen her dosya için kullanıcı ve/veya grup sahipliğini, seçenek olmayan ilk girdiye göre değiştirir. Sadece bir kullanıcı adı veya sayısal kullanıcı kimliği belirtilmişse, kullanıcı belirtilen dosyaların sahibi olur ve dosya grubu değişmez. Şayet kullanıcı isminden sonra boşluksuz iki nokta üst üste imi ile ayrılmış grup ismi (veya sayısal grup kimliği) varsa, grubun sahipliği de değişir. Buradaki önemli nokta, kullanıcı ismi ve grup ismi arasında boşluk olmaması gerektiğidir. Kullanıcı isminden sonra iki nokta üst üste imi var fakat grup ismi yok ise; kullancı dosyanın sahibi olur ve dosya grubu, kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. İki nokta üst üste ve grup adı belirtilmiş ama kullanıcı adı belirtilmemişse, sadece dosya grubu değiştirilir. Bu durumda; chown, chgrp’un yaptığını yapar. Sadece iki nokta üst üste imi varsa veya SAHİP:GRUP terimi hiç verilmemişse dosya sahipliğinde bir değişiklik yapılmaz.

SEÇENEKLER

Her DOSYA’nın sahip ve/veya grubunu SAHİP ve/veya GRUP olarak değiştirir. --reference seçeneği ile DOSYA’nın sahip ve grubu ÖRNEK-DOSYA’nınkilerle aynı yapılır.

Sadece değişiklik yapıldığında bildirilmesi dışında --verbose gibidir.

Çoğu hata iletisi çıktılanmaz.

İşlem yapılan her dosya için bir tanı bilgisi çıktılanır.

Sembolik bağın kendisini değil, sembolik bağın hedefini etkiler (öntanımlıdır)

Sembolik bağ etkilenir, sembolik bağın hedefi etkilenmez (sadece sembolik bağ iyeliğinin değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

Sadece şimdiki kullanıcı ve/veya grup isimlerinin burada tanımlananlar ile eşleştiği durumlarda; belirtilen dosyanın sahibi ve/veya grubunu değiştirir. Bir sahip ya da grupla eşleşmenin gerekli olmadığı durumlarda gerekli olmayan özellik belirtilmeyebilir.

Kök dizin (’/’) özellikle işleme alınmaz (öntanımlı).

Kök dizin (’/’) üzerinde ardışık işlem başarısız olur.

Bir SAHİP:GRUP belirtmek yerine ÖRNEK-DOSYA’nın değerleri kullanılır.

Dosyalar ve dizinler üzerinde ardışık işlem yapılır.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Aşağıdaki seçenekler, ek olarak -R seçeneği de belirtildiğinde bir dizinin alt dizinlerinde nasıl işlem yapılacağını belirler. Birden fazlası belirtilirse, yalnızca sonuncusu etkili olur.

DOSYA bir dizine sembolik bağ ise işlem bağa değil hedefine uygulanır.

Bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine uygulanır.

Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlı).

Sahip belirtilmemişse, sahiplik değiştirilmez. Grup belirtilmemişse dosya grubu değiştirilmez ama grup isminden sonra bir ’:’ varsa, dosyanın grubu kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. SAHİP ve GRUP birer isim olabileceği gibi birer sayısal değer de olabilir.

ÖRNEKLER

/u dizininin sahibini root yapar.

Benzer şekilde, fakat bu sefer grup staff yapılır.

/u dizini ve altındaki dosyaların sahibi root yapılır.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

chown(2)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chown>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) chown invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0