Scroll to navigation

DBLATEX(1) Kullanıcı Komutları DBLATEX(1)

İSİM

dblatex - DocBook’tan LaTeX, DVI, PostScript ve PDF’e dönüşüm aracı

KULLANIM

[SEÇENEK] {DOSYA | -}

AÇIKLAMA

dblatex, SGML/XML DocBook belgeleri ilk işlem olarak saf LaTeX’e çevirerek DVI, PostScript veya PDF’ye dönüştüren bir uygulamadır. MathML 2.0 imlenimi de desteklenmektedir.

SEÇENEKLER

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Kullanılacak ARKAUÇ sürücü: pdftex (öntanımlıdır), dvips, xetex.

TeX çıktının tamamı basılır.

Yapılandırma DOSYAsı; kullanılacak tüm seçenekleri ve uygulanacak özelleştirmeleri içerir.

Hata ayıklama kipi. dblatex’in çalıştığı geçici dizin silinmez.

Bir hata oluştuğunda hata ayıklama amacıyla hata yığıtını dökümler.

Öntanımlı belge dizini biçemi yerine makeindex(1)’e iletilecek biçem DOSYAsı.

Girdi olarak görüntü BİÇEMi: fig, eps. Görüntü biçemi dosya uzantısından anlaşılamazsa kullanılır.

Girdi olarak dosya biçemi: sgml, xml (öntanımlıdır).

TEXINPUTS’a eklenecek YOLlar.

Görüntü dosyalarının aranacağı YOLlar.

BibTeX biçimlerinin aranacağı YOLlar.

BibTeX veritabanlarının aranacağı YOLlar.

Kullanılacak XSLT aracı: xsltproc(1) (öntanımlıdır), 4xslt, saxon.

Çıktı DOSYAsı. Belirtilmezse çıktı biçeminin dosya uzantısı ile girdi dosyasının ismi kullanılır. Bir set içindeki çok sayıda book çıktılanacaksa bu seçenek yok sayılır ve yerine -O seçeneği uygulanır.

set içindeki book’ların çıktılanacağı DİZİN. Belirtilmezse çalışma dizini kullanılır. Tek bir belge çıktılanacaksa bu seçenek yok sayılır ve yerine -o seçeneği uygulanır.

Kullanılacak kullanıcı XSL şablon DOSYAsı. Çok sayıda şablon dosyası belirtilebilir, ancak sırası önemlidir. Her şablon dosyası kendinden öncekilere göre öncelikli olur.

Belirtilen çift XSLT aracına komut satırı XSL girdisi olarak aktarılır.

Çıktı daha az ayrıntılı olur. Yanızca TeX çıktı iletileri ve hata iletileri gösterilir.

TeX derlemesinin son turundan önce çağrılacak BETİK. Betiğin kullanım amacı son turdan önce derlenen dosyalardan birinde veya TeX dosyasında değişiklik yapmaktır. BETİK bir python eklentisi olabilir; bu durumda BETİK, plugin: öneki ile kullanılmalıdır.

Uygulanacak LaTeX şablonu. Bir paket ismi olabileceği gibi paketin tam dosya yolu da olabilir. Paket ismi belirtilirse, yol bileşenini ve .sty uzantısını içermemelidir. Tersine, tam dosya yolu, paket ismini .sty uzantısıyla içermelidir.

Çıktı BİÇEMi. Kullanılabilenler: tex, dvi, ps, pdf (öntanımlıdır).

DVI çıktı. -tdvi seçeneği ile aynı.

PDF çıktı. -tpdf seçeneği ile aynı.

PS çıktı. -tps seçeneği ile aynı.

Çıktı biçemi. Önceden tanımlananlar: db2latex, simple, native (öntanımlıdır).

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Çalışan komutları gösteren ayrıntı kipi.

XSLT aracına aktarılacak seçenekler.

Harici metin dosyası desteğini devre dışı bırakır. Bu destek, textdata veya imagedata tarafından başvurulan harici dosyalardaki callout’lar için gereklidir, ancak belge bu tür callout’lar içermiyorsa devre dışı bırakılabilir. Bu desteği devre dışı bırakmak, büyük belgelerin işlenmesini hızlandırabilir.

İLGİLİ DOSYALAR

$HOME/.dblatex/
Kullanıcının yapılandırma dizini.

/etc/dblatex/
Sistem genelinde yapılandırma dizini.

Önceden tanımlanmış çıktı tarzları, kurulu paket dizininde bulunur.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

Bazı dblatex yapılandırma dosyalarını içeren ek yapılandırma dizinleri.

ÖRNEKLER

myfile.xml dosyasından myfile.pdf dosyasının üretilmesi:

dblatex myfile.xml

XSL değişkenlerinin komut satırından aktarımı:

dblatex -P latex.babel.language=de myfile.xml

Kendi XSL şablonumuzun kullanılması:

dblatex -p myconfig.xsl myfile.xml

dblatex çıktı biçeminin kullanımı:

dblatex -T db2latex myfile.xml

Kendi LaTeX şablonumuzun kullanılması:

dblatex -s mystyle myfile.xml
dblatex -s /path/to/mystyle.sty myfile.xml

XSLT aracına ek girdilerin aktarımı:

dblatex -x "--path /path/to/load/entity" myfile.xml

dblatex ve profil:

xsltproc --param profile.attribute "’output’" \

--param profile.value "’pdf’" \
/path/to/profiling/profile.xsl \
myfile.xml | dblatex -o myfile.pdf -

Çok sayıda book içeren set derlemek:

dblatex -O /path/to/chunk/dir -Pset.book.num=all myfile.xml

YAZAN

Benoit Guillon ve Andreas Hoenen tarafından yazılmıştır.

TELİF HAKKI

Telih Hakkı © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Andreas Hoenen

Lisans GPLv2+: GNU GPL sürüm 2 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Mart 2015 dblatex3-0.3.12