Scroll to navigation

PRINTENV(1) Kullanıcı Komutları PRINTENV(1)

İSİM

printenv - ortamı tamamen veya kısmen basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... DEĞİŞKEN...

AÇIKLAMA

Belirtilen ortam DEĞİŞKEN(ler)inin değerlerini basar. Hiç DEĞİŞKEN belirtilmezse bütün ortam değişkenlerini isim değer çiftleri olarak basar.

-0, --null
Her çıktı satırının sonuna satır sonu karakteri yerine boş (\0) karakter konur.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir printenv komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

YAZAN

David MacKenzie ve Richard Mlynarik tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) printenv invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0