Scroll to navigation

REALPATH(1) Kullanıcı Komutları REALPATH(1)

İSİM

realpath - çözümlenen yolu basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA...

AÇIKLAMA

Çözümlenen mutlak dosya adını basar, fakat tüm bileşenler mevcut olmalıdır.

Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık olarak takip eder; tüm bileşenler mevcut olmalıdır.

Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık olarak takip eder; tüm bileşenlerin mevcut olması gerekmez.

’..’ bileşenlerini sembolik bağlardan önce çözümler.

Sembolik bağları rastladıkça çözümler (öntanımlı).

Pek çok hata iletisini göstermez.

Dosya yolları DİZİNe göre çözümlenerek basılır.

DİZİN altında olmayan mutlak yolları basar.

Sembolik bağlar izlenmez.

Çıktı satırları satır sonu ile değil boş (\0) karakterle sonlandırılır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

Dmitry V. Levin tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) realpath invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0