Scroll to navigation

STAT(1) Kullanıcı Komutları STAT(1)

İSİM

stat - bir dosyanın veya dosya sisteminin durumunu gösterir

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA...

AÇIKLAMA

Belirtilen dosyanın veya dosya sisteminin durumunu gösterir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir stat komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

Bağları izler

Dosya durumu yerine dosya sistemi durumunu gösterir.

Önbellekteki özniteliklerin nasıll kullanılacağını belirler; uzak dosya sistemlerinde yararlıdır. Aşağıdaki KİP açıklamasına da bakınız.

Öntanımlı biçim yerine belirtilen BİÇİMi kullanır; her BİÇİM kullanımından sonra bir satır sonu çıktılar.

--format gibidir fakat ters eğik çizgi öncelemeli karakterleri yorumlar ve BİÇİMi uyguladıktan sonra zorunlu bir satır sonu karakteri çıktılamaz. Bir satır sonu istiyorsanız BİÇİMe \n ekleyin.

Bilgiler kısa ve öz gösterilir.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

--cached= seçeneğinde KİP olarak şunlar belirtilebilir: always, never veya default. always: Eğer varsa önbellekteki öznitelikleri kullanır. never: Son özniteliklerle eşzamanlamayı denemez. default: İlgili dosya sistemini bırakır.

Dosyalar için geçerli BİÇİM belirtimleri (--filesystem seçeneği olmaksızın):

%A  İnsan tarafından okunabilir biçemde

erişim hakları ve dosya türü %a Sekizlik tabanda erişim hakları
(’#’ ve ’0’ printf belirtimleridir) %B ’%b’ ile belirtilen her blokun bayt cinsinden boyu %b Tahsis edilmiş blok sayısı (bkz. %B) %D Onaltılık tabanda aygıt numarası (st_dev) %d Onluk tabanda aygıt numarası (st_dev) %Hd Onluk tabanda ana aygıt numarası %Ld Onluk tabanda alt aygıt numarası %F Dosya türü %f Onaltılık tabanda ham kip %G Sahibin grup adı %g Sahibin grup kimliği %h Sabit bağ sayısı %i Düğüm numarası %m Disk bölümü bağlama dizini %N Eğer sembolik bağ ise çözümlenmiş ve
tırnak içine alınmış dosya adı %n Dosya adı %o GÇ blok büyüklüğü %R Onaltılık tabanda aygıt numarası (st_rdev) %r Onluk tabanda aygıt numarası (st_rdev) %Hr Onluk tabanda ana (karakter/blok) aygıt numarası %Lr Onluk tabanda alt (karakter/blok) aygıt numarası %s Bayt cinsinden toplam büyüklük %T Onaltılık tabanda alt (karakter/blok) aygıt numarası %t Onaltılık tabanda ana (karakter/blok) aygıt numarası %U Sahibin kullanıcı adı %u Sahibin kullanıcı kimliği %W İnsan tarafından okunabilir biçemde
dosya oluşturma zamanı; Bilinmiyorsa: - %w Başlangıçtan beri saniye cinsinden
dosya oluşturma zamanı; Bilinmiyorsa: 0 %X Başlangıçtan beri saniye cinsinden
son erişim zamanı %x Son erişim zamanı %Y Başlangıçtan beri saniye cinsinden
son veri değişikliği zamanı %y Son veri değişikliği zamanı %Z Başlangıçtan beri saniye cinsinden
son dosya durum değişikliği zamanı %z Son dosya durum değişikliği zamanı

Dosya sistemleri için geçerli BİÇİM belirtimleri:

%a  Normal kullanıcının kullanabileceği boş bloklar
%b  Dosya sistemindeki toplam veri bloku sayısı
%c  Dosya sistemindeki toplam dosya düğümü sayısı
%d  Dosya sistemindeki kullanılmamış dosya düğümü sayısı
%f  Dosya sistemindeki kullanılmamış blok sayısı
%i  Onaltılık tabanda dosya sistem kimliği
%l  Azami dosya ismi uzunluğu
%n  Dosya ismi
%S  Temel blok boyutu (blok sayısı için)
%s  Blok boyutu (hızlı aktarım için)
%T  İnsan okuyabilir şekilde dosya sistemi türü
%t  Onaltılık tabanda dosya sistemi türü

%n %s %b %f %u %g %D %i %h %t %T %X %Y %Z %W %o %C

%n %i %l %t %s %S %b %f %a %c %d

YAZAN

Michael Meskes tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

stat(2)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/stat>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) stat invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0