Scroll to navigation

KILL(1) Användarkommandon KILL(1)

NAMN

kill — skicka en signal till en process

SYNOPSIS

kill [options] <pid> [...]

BESKRIVNING

Standardsignalen för kill är TERM. Använd -l eller -L för att lista tillgängliga signaler. Särskilt användbara signaler inkluderar HUP, INT, KILL, STOP, CONT och 0. Alternativa signaler kan anges på tre sätt: -9, -SIGKILL eller -KILL. Negativa PID-värden kan användas för att välja hela processgrupper; se kolumnen PGID i utdata från kommandot ps. En PID på -1 är speciell; den indikerar alla processer utom kill-processen själv och init.

FLAGGOR

<pid> […]
Skicka signal till varje listad <pid>.
-<signal>
Ange den signal som skall skickas. Signalen kan anges genom att använda namn eller nummer. Beteendet hos signaler beskrivs i manualsidan signal(7).
Use sigqueue(3) rather than kill(2) and the value argument is used to specify an integer to be sent with the signal. If the receiving process has installed a handler for this signal using the SA_SIGINFO flag to sigaction(2), then it can obtain this data via the si_value field of the siginfo_t structure.
Lista signalnamn. Denna flagga kan ta ett argument, vilket kommer konvertera signalnummer till signalnamn, eller vice versa.
Lista signalnamn i en trevlig tabell.

OBSERVERA

Ditt skal (kommandoradstolk) kan ha ett inbyggt kill-kommando. Du kan behöva köra kommandot som beskrivs här som /bin/kill för att lösa upp konflikten.

EXEMPEL

Döda alla processer du kan döda.
Översätt nummer 11 till ett signalnamn.
Lista de tillgängliga signalvalen i en trevlig tabell.
Skicka standardsignalen, SIGTERM, till alla dessa processer.

SE ÄVEN

kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7), sigqueue(3), skill(1)

STANDARDER

Detta kommand uppfyller tillämpliga standarder. Flaggan -L är Linux-specifik.

UPPHOVSMAN

Albert Cahalan skrev kill 1999 för att ersätta en version i bsdutils som inte följde standarder. Den i util-linux kan dessuotom fungera korrekt.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2021-05-18 procps-ng