Scroll to navigation

POW10(3) Podręcznik programisty Linuksa POW10(3)

NAZWA

pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double pow10(double x);
float pow10f(float x);
long double pow10l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

Note well: These functions perform exactly the same task as the functions described in exp10(3), with the difference that the latter functions are now standardized in TS 18661-4:2015. Those latter functions should be used in preference to the functions described in this page.

WERSJE

These functions first appeared in glibc in version 2.1. Since glibc 2.27, the use of these functions in new programs is no longer supported.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
pow10(), pow10f(), pow10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

This functions are nonstandard GNU extensions.

ZOBACZ TAKŻE

exp10(3), pow(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.