Scroll to navigation

STRLEN(3) Podręcznik programisty Linuksa STRLEN(3)

NAZWA

strlen - obliczenie długość łańcucha

SKŁADNIA

#include <string.h>
size_t strlen(const char *s);

OPIS

Funkcja strlen() oblicza długość łańcucha wskazanego przez s, nie licząc kończącego znaku null ('\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strlen() zwraca liczbę bajtów w łańcuchu wskazanym przez s.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strlen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, C11, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

string(3), strnlen(3), wcslen(3), wcsnlen(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. GNU