Scroll to navigation

ECHO(1) Användarkommandon ECHO(1)

NAMN

echo — visa en rad text

SYNOPSIS

echo [KORT_FLAGGA]... [STRÄNG]...
echo LÅNG_FLAGGA

BESKRIVNING

Eka STRÄNG(arna) till standard ut.

-n
Skriv inte ut den avslutande nyraden.
-e
Slå på tolkning av sekvenser med omvänt snedstreck.
Slå av tolkning av sekvenser med omvänt snedstreck (standard).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om -e är påslaget tolkas följande sekvenser:

\\
omvänt snedstreck
varning (SIGNAL)
backsteg
producera ingen ytterligare utmatning
escape-tecken
sidmatning
nyrad
vagnretur
horisontell tabulator
vertikal tabulator
\0NNN
byte med oktalt värde NNN (1 till 3 siffror)
byte med hexadecimalt värde HH (1 till 2 siffror)

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av echo, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Brian Fox och Chet Ramey.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) echo invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2020 GNU coreutils 8.32