Scroll to navigation

PRINTENV(1) Användarkommandon PRINTENV(1)

NAMN

printenv - print all or part of environment

SYNOPSIS

printenv [FLAGGA]... [VARIABEL]...

BESKRIVNING

Skriv värdena på de angivna miljöVARIABLERNA. Om ingen VARIABEL angetts, skriv ut namn- och värdepar för samtliga.

-0, --null
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av printenv, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie och Richard Mlynarik.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) printenv invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32