Scroll to navigation

qmail-control(5) File Formats Manual qmail-control(5)

NAZWA

qmail-control - pliki konfiguracyjne qmail

WPROWADZENIE

Można zmienić zachowanie systemu qmail przez modyfikację plików kontrolnych qmaila w katalogu /var/lib/qmail/control.

qmail może przetrwać z tylko jednym plikiem kontrolnym, o nazwie me, zawierającym pełną domenową nazwę obecnego komputera. Plik ten jest używany jako domyślny także dla innych zależących od nazwy maszyny plików kontrolnych.

Komentarze są dozwolone w plikach badmailfrom, locals, percenthack, qmqpservers, rcpthosts, smtproutes i virtualdomains.Początkowe spacje i tabulatory są dozwolone w każdym z plików kontrolnych.

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich plików kontrolnych innych niż me. Obejrzyj odpowiednie strony podręczników ekranowych po więcej szczegółów.

plik	wartość domyślna	używane przez
badmailfrom	(none)	qmail-smtpd
bouncefrom	MAILER-DAEMON	qmail-send
bouncehost	me	qmail-send
concurrencylocal	10	qmail-send
concurrencyremote	20	qmail-send
defaultdomain	me	qmail-inject
defaulthost	me	qmail-inject
databytes	0	qmail-smtpd
doublebouncehost	me	qmail-send
doublebounceto	postmaster	qmail-send
envnoathost	me	qmail-send
helohost	me	qmail-remote
idhost	me	qmail-inject
localiphost	me	qmail-smtpd
locals	me	qmail-send
morercpthosts	(none)	qmail-smtpd
percenthack	(none)	qmail-send
plusdomain	me	qmail-inject
qmqpservers	(none)	qmail-qmqpc
queuelifetime	604800	qmail-send
rcpthosts	(none)	qmail-smtpd
smtpgreeting	me	qmail-smtpd
smtproutes	(none)	qmail-remote
timeoutconnect	60	qmail-remote
timeoutremote	1200	qmail-remote
timeoutsmtpd	1200	qmail-smtpd
virtualdomains	(none)	qmail-send

ZOBACZ TAKŻE

qmail-inject(8), qmail-qmqpc(8), qmail-remote(8), qmail-send(8), qmail-showctl(8), qmail-smtpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.