Scroll to navigation

qmail-users(5) File Formats Manual qmail-users(5)

NAZWA

qmail-users - przypisania adresów pocztowych do użytkowników

PRZEGLĄD

Plik /var/lib/qmail/users/assign przypisuje adresy do użytkowników. Na przykład:


=big.siefczyk:big:503:78:/home/big:::

mówi, że cała poczta dla użytkownika big.siefczyk powinna być dostarczana do użytkownika big, z wartościami uid 503 i gid 78, według reguł dostarczania określonych w pliku /home/big/.qmail oczywiście.

Przypisania przetworzone przez program qmail-newu będą użyte przez qmail-lspawn, by kontrolować dostarczanie poczty przez qmail-local. Patrz qmail-newu(8). Zmiany w pliku /var/lib/qmail/users/assign nie przyniosą efektów, dopóki program qmail-newu nie zostanie wywołany.

STRUKTURA

/var/lib/qmail/users/assign jest serią przypisań, jedno na linię. Kończy się linią zawierającą pojedynczą kropkę. Linie nie mogą zawierać znaków NUL.

PROSTE PRZYPISANIA

Przypisaniem prostym jest linia w stylu


=lokalny:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:dod:

Gdzie lokalny to adres; użytkownik, uid i gid to nazwa konta, UID i GID użytkownika zwanego lokalny; a wiadomości do lokalnego właśnie będą kontrolowane przez jego plik katalogdomowy/.qmailkreskadod.

Jeśli wystąpi więcej przypisań dla tego samego lokalnego adresu, qmail-lspawn użyje pierwszego.

lokalny jest interpretowany bez względu na wielkość liter.

PRZYPISANIA OGÓLNE

Przypisaniem ogólnym (meta-przypisaniem) jest linia w stylu


+lok:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przed:

Przypisanie to odnosi się do każdego adresu rozpoczynającego się na lok, włączając samo lok. Oznacza to samo, co


=lokdod:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przeddod:

dla każdego możliwego ciągu wstawionego w miejsce dod.

Bardziej precyzyjne przypisania ogólne przesłaniają mniej specyficzne przypisania, a przypisanie proste przesłania jakiekolwiek przypisanie ogólne. Na przykład:


+:alias:7790:2108:/var/lib/qmail/alias:-::
+joe-:joe:507:100:/home/joe:-::
=joe:joe:507:100:/home/joe:::

Adres big jest obsługiwany przez linię trzecią; adres big-direct przez drugą; adres bill przez linię pierwszą.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-pw2u(8), qmail-newu(8), qmail-lspawn(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.