Scroll to navigation

IOCTL(2) Linux Programmeurs Handleiding IOCTL(2)

NAAM

ioctl - manipuleer apparaat

SAMENVATTING

#include <sys/ioctl.h>

int ioctl(int bi, unsigned long verzoek, ...);

BESCHRIJVING

De ioctl() functie manipuleert de onderliggende apparaat parameters van speciale bestanden. In heb bijzonder vele werkings eigenschappen van teken speciale bestanden ("terminals" {terminals}) kunnen bestuurd worden met ioctl() verzoeken. Het argument bi moet een open bestands indicator zijn.

Het tweede argument is een apparaat-afhankelijke aanvraag code. Het derde argument is een wijzer (zonder type) naar het geheugen. Traditioneel is het char *argp (van de tijd voordat void * geldig C was), en het wordt zo genoemd in deze discussie.

Een ioctl() verzoek heeft in zich gecodeerd of het argument een in grootheid of uit grootheid is, en de maat van het argument argp in bytes. Macro's en definities die gebruikt worden in het opgeven van een ioctl() verzoek zijn te vinden in het bestand <sys/ioctl.h>.

EIND WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Enkele ioctl() verzoeken gebruiken de retour waarde als een uitvoer parameter en retourneren een niet-negative waarde bij succes. Bij falen wordt -1 teruggegeven en errnowordt overeenkomstig gezet.

FOUTEN

EBADF
bb is geen geldige bestandsbeschrijving.
EFAULT
argp verwijst naar een ontoegankelijk geheugen gebied.
EINVAL
request of argp is ongeldig.
ENOTTY
bi is niet verbonden met een karakter speciaal apparaat.
ENOTTY
Het opgegeven verzoek gaat niet op voor het soort voorwerp waar de beschrijver bi naar wijst.

VOLDOET AAN

Geen enkele standaard. Argumenten, teruggaves en woordbetekenis van ioctl(2) wisselt naar gelang de betreffende apparaat bestuurder (de aanroep wordt gebruikt als een goed-voor-de-rest voor handelingendie niet netjes in het Unix stroom I/O model passen). Zie ioctl_list(2) voor een lijst van vele van de bekende ioctl() aanroepen. De ioctl() functie aanroep verscheen in Versie 7 AT&T Unix.

OPMERKINGEN

Om deze systeem aanroep te gebruiken moet men een open bestandsbeschrijving hebben, Vaak heeft de open(2) niet gewenste neven effecten, die vermeden kunnen worden onder Linux door het meegeven van de O_NONBLOCK vlag.

ZIE OOK

execve(2), fcntl(2), ioctl_console(2), ioctl_fat(2), ioctl_ficlonerange(2), ioctl_fideduperange(2), ioctl_getfsmap(2), ioctl_iflags(2), ioctl_list(2), ioctl_ns(2), ioctl_tty(2), ioctl_userfaultfd(2), open(2), sd(4), tty(4)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.04 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

3 mei 2017 Linux