Scroll to navigation

KILL(1) Opdrachten voor gebruikers KILL(1)

NAAM

kill - beëindig een process

SAMENVATTING

kill [opties] <pid> [...]

BESCHRIJVING

Het standaard signaal van kill is TERM. Gebruik -l of -L om beschikbare signalen te zien. Heel bruikbare signalen zijn HUP, INT, KILL, STOP, CONT en 0. Afwisselend mogen de signalen op drie manieren opgegeven worden: -9, -SIGKILL of -KILL. Negatieve PID waarden mogen gebruikt worden om hele proces groepen te kiezen; zie de PGID kolom in de uitvoer van het ps commando. Een PID van -1 is speciaal; het duidt alle processen aan, behalve het kill proces zelf en init.

OPTIES

<pid> [...]
Stuur het signaal naar alle gekozen <pid>.
-<signaal>
-s <signaal>
--signal <signaal>
Specificeer het te versturen signaal. Het signaal kan opgegeven worden met een naam of een nummer. Het gedrag van signalen wordt uitgelegd in handleiding signal(7).
-l, --list [signaal]
Toon signaal namen. Deze optie heeft een optioneel argument, dat signaal nummers naar signaal namen omzet, of andersom.
-L, --table
Toon signaal namen in een nette tabel.

OPMERKINGEN

Uw shell (commando regel interpreter) kan een ingebouwd kill commando hebben. Om het hier beschreven commando uit te voeren zou je /bin/kill kunnen aanroepen om conflicten te vermijden.

VOORBEELDEN

kill -9 -1
Kill alle processen die je maar kunt.
kill -l 11
Vertaal nummer 11 naar een signaal naam.
kill -L
Toon alle beschikbare signaal keuzen in een nette tabel.
kill 123 543 2341 3453
Stuur het standaard signaal, SIGTERM, naar al deze processen.

ZIE OOK

kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7), skill(1)

STANDAARDEN

Het commando voldoet aan toepasselijke standaarden. De -L vlag is Linux-specifiek.

AUTEUR

Albert Cahalan schreef kill in 1999 om de BSD versie die niet voldeed aan de standaarden te vervangen. De util-linux versie kan ook correct werken.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Zend bug rapporten alstublieft naar procps@freelists.org

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

October 2011 procps-ng