Scroll to navigation

BSTRING(3) Podręcznik programisty Linuksa BSTRING(3)

NAZWA

bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA

#include <string.h>

int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

void bzero(void *s, size_t n);

void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

void *memfrob(void *s, size_t n);

void *memmem(const void *needle, size_t needlelen,
             const void *haystack, size_t haystacklen);

void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów niekoniecznie zakończonych znakiem null. Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na ich stronach podręcznika ekranowego.

UWAGI

Funkcje bcmp(), bcopy() i bzero() są przestarzałe. Prosimy zamiast nich używać funkcji memcmp(), memcpy() i memset().

ZOBACZ TAKŻE

bcmp(3), bcopy(3), bzero(3), memccpy(3), memchr(3), memcmp(3), memcpy(3), memfrob(3), memmem(3), memmove(3), memset(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2014-05-28