Scroll to navigation

CBRT(3) Podręcznik programisty Linuksa CBRT(3)

NAZWA

cbrt, cbrtf, cbrtl - pierwiastek sześcienny

SKŁADNIA

#include <math.h>

double cbrt(double x);

float cbrtf(float x);
long double cbrtl(long double x);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

cbrt():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE >= 500 || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
cbrtf(), cbrtl():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają (rzeczywisty) pierwiastek sześcienny liczby x. Ta funkcja nie może zawieść, każda reprezentowalna liczba rzeczywista ma swój rzeczywisty pierwiastek sześcienny jako reprezentowalną liczbę rzeczywistą.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają pierwiastek sześcienny z x.

Jeśli x jest równy +0, -0, dodatniej lub ujemnej nieskończoności lub NaN, to zwracane jest x.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
cbrt(), cbrtf(), cbrtl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

pow(3), sqrt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU