Scroll to navigation

CTERMID(3) Podręcznik programisty Linuksa CTERMID(3)

NAZWA

ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolującego proces

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

char *ctermid(char *s);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

ctermid(): _POSIX_C_SOURCE

OPIS

Funkcja ctermid() zwraca łańcuch, który jest ścieżką do terminala kontrolującego procesu. Jeśli s jest równe NULL, używany jest bufor statyczny, w przeciwnym wypadku s wskazuje na bufor mający zawierać ścieżkę do terminala. Stała L_ctermid oznacza maksymalną liczbę znaków w zwracanej ścieżce.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wskaźnik do ścieżki.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
ctermid() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, Svr4.

BŁĘDY

Zwracana ścieżka nie musi jednoznacznie identyfikować kontrolującego terminala; może to być na przykład /dev/tty.

Nie jest pewne, czy program będzie mógł otworzyć ten terminal.

ZOBACZ TAKŻE

ttyname(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU