Scroll to navigation

DYSIZE(3) Podręcznik programisty Linuksa DYSIZE(3)

NAZWA

dysize - podaje liczbe dni zadanego roku

SKŁADNIA

#include <time.h>

int dysize(int rok);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

dysize(): Od glibc 2.19: _DEFAULT_SOURCE Glibc 2.19 i wcześniejsze: _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja zwraca 365 dla zwykłego roku, a 366 dla roku przestępnego. Określenie, czy rok jest przestępny, odbywa się według formuły:

(rok) %4 == 0 && ((rok) %100 != 0 || (rok) %400 == 0)

Wzór ten jest zdefiniowany jako makro __isleap(rok), które można również znaleźć w <time.h>.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
dysize() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Funkcja ta pojawiła się w SunOS 4.x.

UWAGI

Ta funkcja powstała jedynie dla celów zgodności. Nie należy jej używać w nowych programach.

ZOBACZ TAKŻE

strftime(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU