Scroll to navigation

STRCHR(3) Podręcznik programisty Linuksa STRCHR(3)

NAZWA

strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

SKŁADNIA

#include <string.h>

char *strchr(const char *s, int c);

char *strrchr(const char *s, int c);

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>

char *strchrnul(const char *s, int c);

OPIS

Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strchrnul() zachowuje się jak strchr() z wyjątkiem tego, że jeśli c nie występuje w s, to zwraca wskaźnik do bajtu null kończącego s, zamiast zwracać NULL.

"Znak" oznacza tutaj "bajt"; funkcje te nie działają ze znakami szerokimi lub wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znaku nie znaleziono. Kończący bajt null jest uważany za część łańcucha, tak więc jeśli c jest równe '\0', to funkcje zwrócą wskaźnik do kończącego znaku null.

Funkcja The strchrnul() zwraca wskaźnik do pasującego znaku lub wskaźnik do znaku null kończącego s (tj. s+strlen(s)), jeśli znaku nie znaleziono.

WERSJE

strchrnul() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
strchr(), strrchr(), strchrnul() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

strchr(), strrchr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

strchrnul() jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

index(3), memchr(3), rindex(3), string(3), strlen(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), wcschr(3), wcsrchr(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU