Scroll to navigation

SUM(1) Polecenia użytkownika SUM(1)

NAZWA

sum - sprawdza sumę kontrolną i liczy bloki pliku

SKŁADNIA

sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje sumę kontrolną i liczbę bloków każdego PLIKU.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

-r
używa algorytmu sum zgodnego z BSD, używa bloków kilobajtowych
-s, --sysv
używa algorytmu sum zgodnego z System V, używa bloków 512-bajtowych
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Kayvana Aghaiepoura i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu sum proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sum>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sum invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25