Scroll to navigation

PASSWD(1) Användarkommandon PASSWD(1)

NAMN

passwd - ändra användarlösenord

SYNOPSIS

passwd [flaggor] [INLOGGNINGSNAMN]

BESKRIVNING

The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user may only change the password for his/her own account, while the superuser may change the password for any account. passwd also changes the account or associated password validity period.

Lösenordsändringar

The user is first prompted for his/her old password, if one is present. This password is then encrypted and compared against the stored password. The user has only one chance to enter the correct password. The superuser is permitted to bypass this step so that forgotten passwords may be changed.

Efter att lösenordet har matats in kontrolleras lösenordets åldringsinformation för att se om användaren tillåts att ändra lösenord för tillfället. Om inte, nekar passwd att ändra lösenordet och avslutas.

Användaren frågas sedan två gånger efter ett ersättande lösenord. Den andra inmatningen jämförs mot den första och båda måste stämma överens för att lösenordet ska ändras.

Sedan testas lösenordet för sin komplexitet. Som en allmän riktlinje bör lösenord innehålla 6 till 8 tecken och inkluderas ett eller flera tecken från var och en av följande punkter:

•gemena bokstäver ur alfabetet

•siffrorna 0 till 9

•skiljetecken

Tänk på att inte inkludera systemets standardtecken för radering eller döda. passwd kommer att neka alla lösenord som inte har lämplig komplexitet.

Tips för användarlösenord

The security of a password depends upon the strength of the encryption algorithm and the size of the key space. The legacy UNIX System encryption method is based on the NBS DES algorithm. More recent methods are now recommended (see ENCRYPT_METHOD). The size of the key space depends upon the randomness of the password which is selected.

Problem i lösenordssäkerheten brukar normalt komma från slarvigt valda lösenord eller hantering. Av denna anledning bör du inte välja ett lösenord som finns i en ordbok eller som måste skrivas ner. Lösenordet bör heller inte vara ett korrekt namn, ditt personnummer, födelsedatum eller gatuadress. Dessa kan användas som gissningar för att ta sig in i systemet.

You can find advice on how to choose a strong password on http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength

FLAGGOR

Flaggorna som gäller för kommandot passwd är:

-a, --all

Denna flagga kan endast användas med -S och gör att status visas för alla användare.

-d, --delete

Ta bort en användares lösenord (gör det blankt). Detta är ett snabbt sätt att inaktivera ett lösenord för ett konto. Det kommer att ta bort det angivna kontots lösenord.

-e, --expire

Lösenordet för ett konto sätts omedelbart som utgånget. Detta kan tvinga en användare att ändra sitt lösenord vid nästa inloggningsförsök.

-h, --help

Visa hjälpmeddelande och avsluta.

-i, --inactive INAKTIV

Denna flagga används för att inaktivera ett konto efter att lösenordet har varit utgånget i ett antal dagar. Efter att ett användarkonto har haft ett utgånget lösenord i INAKTIV dagar får användaren inte längre logga in med detta konto.

-k, --keep-tokens

Indicate password change should be performed only for expired authentication tokens (passwords). The user wishes to keep their non-expired tokens as before.

-l, --lock

Lock the password of the named account. This option disables a password by changing it to a value which matches no possible encrypted value (it adds a ´!´ at the beginning of the password).

Note that this does not disable the account. The user may still be able to login using another authentication token (e.g. an SSH key). To disable the account, administrators should use usermod --expiredate 1 (this set the account's expire date to Jan 2, 1970).

Users with a locked password are not allowed to change their password.

-n, --mindays MIN_DAYS

Sätter minimalt antal dagar mellan lösenordsändringar till MIN_DAGAR. Ett nollvärde för detta fält betyder att användaren kan ändra sitt lösenord när som helst.

-q, --quiet

Tyst läge.

-r, --repository FÖRRÅD

change password in REPOSITORY repository

-R, --root CHROOT_DIR

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory.

-S, --status

Display account status information. The status information consists of 7 fields. The first field is the user's login name. The second field indicates if the user account has a locked password (L), has no password (NP), or has a usable password (P). The third field gives the date of the last password change. The next four fields are the minimum age, maximum age, warning period, and inactivity period for the password. These ages are expressed in days.

-u, --unlock

Unlock the password of the named account. This option re-enables a password by changing the password back to its previous value (to the value before using the -l option).

-w, --warndays VARN_DAGAR

Sätter antalet dagar för varning före ett lösenord behöver ändras. Flaggan VARN_DAGAR är antalet dagar före användaren varnas om att lösenordet är på väg att bli utgånget.

-x, --maxdays MAX_DAGAR

Sätter maximalt antal dagar som ett lösenord ska vara giltigt. Efter MAX_DAGAR krävs det att lösenordet ändras.

TÄNK PÅ

Password complexity checking may vary from site to site. The user is urged to select a password as complex as he or she feels comfortable with.

Users may not be able to change their password on a system if NIS is enabled and they are not logged into the NIS server.

passwd uses PAM to authenticate users and to change their passwords.

FILER

/etc/passwd
Användarkontoinformation.

/etc/shadow

Säker användarkontoinformation.

/etc/pam.d/passwd

PAM configuration for passwd.

AVSLUTNINGSVÄRDEN

Kommandot passwd avslutas med följande värden:

0

lyckad

1

åtkomst nekad

2

ogiltig kombination av flaggor

3

oväntat fel, ingenting har genomförts

4

oväntat fel, filen passwd saknas

5

Filen passwd är upptagen, försök igen

6

ogiltigt argument till flagga

SE OCKSÅ

chpasswd(8), passwd(5), shadow(5), usermod(8).
27-07-2018 shadow-utils 4.5