Scroll to navigation

APROPOS(1) Kılavuz sayfası yardımcıları APROPOS(1)

İSİM

apropos - kılavuz sayfası isimleri ve açıklamalarında ara

ÖZET

apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s list] [-m sistem[,...]] [-M yol] [-L dil] [-C dosya] anahtarsözcük ...

AÇIKLAMA

Her kılavuz sayfası, içinde kısa bir açıklama barındırır. apropos, anahtarsözcük örneği için açıklamaları arar.

anahtarsözcük, (-r) kullanımındaki gibi genellikle bir düzenli ifadedir veya özel karakterler içerebilir (-w) ya da tam anahtar sözlüğü eşleyebilir (-e). Bu seçenekleri kullanarak, anahtarsözcük anahtar sözcüğünü tırnak içine almak veya özel karakterlerde kaçış kullanmak (\), kabuğun bunları yorumlamasını önlemek için gerekli olabilir.

Standart eşleşme kuralları, açıklama içindeki sayfa adı ve kelime sınırlarına karşı yapılacak eşleşmelere izin verir.

Veritabanı apropos ile aratılır ve mandb programı ile güncellenir. Kurulumunuza bağlı olmakla birlikte, düzenli olarak bir cron görevi ile çalışabilir veya yeni kılavuz sayfaları yüklendikten sonra el ile çalıştırılması gerekebilir.

SEÇENEKLER

Hata ayıklama bilgisini göster.
Ayrıntılı uyarı iletilerini göster.
Her bir anahtar kelimeyi düzenli bir ifade olarak yorumlayın. Varsayılan davranış budur. Her bir anahtar kelime sayfa adlarına ve açıklamalara bağımsız olarak eşleştirilir. Ya herhangi bir kısmıyla eşleşebilir. Eşleşme kelime sınırlarıyla sınırlı değildir.
Her bir anahtar kelimeyi kabuk stili joker karakterleri içeren bir desen olarak yorumlayın. Her bir anahtar kelime sayfa adlarına ve açıklamalara bağımsız olarak eşleştirilir. --exact de kullanılırsa, yalnızca geniş bir anahtar kelime tüm bir açıklama veya sayfa adıyla eşleşiyorsa bir eşleşme bulunacaktır. Aksi halde, anahtar kelimenin açıklamadaki kelime sınırlarıyla eşleşmesine izin verilir.
Her bir anahtar kelime, sayfa adlarına ve açıklamalara karşı tam olarak eşleştirilir.
Yalnızca sağlanan tüm anahtar kelimelerle eşleşen öğeleri görüntüleyin. Varsayılan, herhangi bir anahtar kelimeyle eşleşen öğeleri görüntülemektir.
Çıktıyı terminal genişliğine kırpmayın. Normalde, çıktı, kötü yazılmış NAME bölümlerinden çirkin sonuçlardan kaçınmak için terminal genişliğine kesilir.
Yalnızca verilen klavuz bölümlerinde arama yapın. list, bölümlerin virgül veya virgül ile ayrılmış bir listesidir. list içindeki bir girdi, örneğin "3" gibi basit bir bölümse, görüntülenen açıklamalar listesinde "3", "3perl", "3x" ve benzeri bölümlerdeki sayfalar bulunur; list içindeki bir girdi, örneğin "3perl" gibi bir uzantıya sahipse, liste el kitabının tam kısmında yalnızca sayfaları içerecektir.
If this system has access to other operating systems' manual page descriptions, they can be searched using this option. To search NewOS's manual page descriptions, use the option -m NewOS.

Belirtilen system, virgülle ayrılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin whatis açıklamalarını aramak için, argüman dizgesine man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkenini geçersiz kılacaktır.

Aranacak şekilde iki nokta üst üstü ile ayrılmış kılavuz sayfa hiyerarşileri dizisi belirtin. Varsayılan olarak, apropos, boş veya ayarlanmamışsa, $MANPATH ortam değişkenini kullanır; bu durumda, $PATH ortam değişkeninize dayalı uygun bir kılavuz yolu belirleyecektir. Bu seçenek, $MANPATH içeriğini geçersiz kılar.
apropos normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG öğelerini de içeren çeşitli ortam değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini apropos 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım mesajı gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.
~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizimi ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
16
Belirtilen kriterle eşleşen hiçbir şey bulunamadı.

ORTAM

$SİSTEM ayarlanmışsa, -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
$MANYOLU ayarlanmışsa, değeri, iki nokta üstüste ile ayrılmış kullanılacak kılavuz sayfa arama yolu olarak yorumlanır.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.
$POSIXLY_CORRECT, boş bir değere bile ayarlanmışsa, varsayılan apropos araması, genişletilmiş bir normal ifade (-r) olacaktır. Günümüzde varsayılan davranış budur.

DOSYALAR

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir evrensel index veritabanı önbelleği.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
FHS uyumlu bir evrensel index veritabanı önbelleği.
/usr/share/man/.../whatis
Geleneksel bir whatis metin veritabanı.

AYRICA BAKINIZ

man(1), whatis(1), mandb(8)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-03-17 2.10.2