Scroll to navigation

BZDIFF(1) General Commands Manual BZDIFF(1)

JMÉNO

bzcmp, bzdiff - porovnávají dva soubory zkomprimované pomocí bzip2

POUŽITÍ

bzcmp [ volby_cmp ] soubor1 [ soubor2 ]
bzdiff [ volby_diff ] soubor1 [ soubor2 ]

POPIS

Bzcmp a bzdiff jsou používány k volání programu cmp nebo diff na souborech skomprimovaných pomocí bzip2. Všechny volby specifikované při volání bzdiff a bzcmp jsou přeposlány přímo programu cmp nebo diff. Pokud je specifikován pouze jeden porovnávaný soubor, jsou porovnány soubory soubor1 a dekomprimovaný soubor1.bz2. Pokud jsou specifikovány dva porovnávané soubory, jsou dle potřeby dekomprimovány a poslány programu cmp či diff. Návratová hodnota programu cmp či diff je zachována.

DALŠÍ INFORMACE

cmp(1), diff(1), bzmore(1), bzless(1), bzgrep(1), bzip2(1)

CHYBY

Zprávy od cmp či diff se dovolávají na dočasně dekomprimované soubory místo původních archivů.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Sykora <petrsykora@jabber.tecka.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.