Scroll to navigation

DVIPDF(1) Ghostscript DVIPDF(1)

JMÉNO

dvipdf - Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů ghostscript a dvips

POUŽITÍ

dvipdf [ volby ] vstup.dvi [ výstup.pdf ] ...

POPIS

Tento skript vyvolá program dvips(1) s volbou -q a jeho výstup pošle přes rouru do programu gs(1) s následujícími parametry:


-q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite


a také s -sOutputFile a s argumenty zadanými na příkazové řádce.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), dvips(1)

VERZE

This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

4 April 2022 9.56.1