Scroll to navigation

HIER(7) Linux - příručka programátora HIER(7)

JMÉNO

hier - popis hierarchie souborového systému

POPIS

Typická instalace Linuxu má, mimo jiné, následující adresáře:

/
Kořenový adresář. Zde začíná celý adresářový strom.
/bin
Obsahuje spustitelné programy, které jsou potřeba pro jednouživatelský režim a pro spuštění systému či jeho opravu.
/boot
Contains static files for the boot loader. This directory holds only the files which are needed during the boot process. The map installer and configuration files should go to /sbin and /etc. The operating system kernel (initrd for example) must be located in either / or /boot.
/dev
Speciální soubory a ovladače fyzických zařízení. Viz mknod(1).
/etc
Obsahuje soubory s lokálním nastavením počítače. Některé větší programové balíky, jako X11, používají své vlastní podadresáře pod /etc. Některá nastavení také mohou ležet v /usr/etc. Ale v každém případě mají programy hledat svoje soubory s nastavením v /etc, přičemž zde mohou být symbolické odkazy do /usr/etc.
/etc/opt
Individuální konfigurační soubory pro nestandardní aplikace nainstalované v /opt.
/etc/sgml
Obsahuje konfigurační soubory pro SGML (volitelné).
/etc/skel
Při vytváření nového uživatelského účtu se obvykle kopírují soubory z tohoto adresáře do domovského adresáře nového uživatele.
/etc/X11
Nastavení pro X11 okenní systém (volitelné).
/etc/xml
Obsahuje konfigurační soubory pro XML (volitelné).
/home
Na počítačích s domovskými adresáři pro uživatele je toto jejich obvyklé místo, ať už přímo či nepřímo. Struktura plně závisí na rozhodnutí místního správce (volitelné).
/lib
Tento adresář obsahuje sdílené knihovny nutné pro start systému a běh příkazů z kořenového souborového systému.
/lib<qual>
These directories are variants of /lib on system which support more than one binary format requiring separate libraries (optional).
/lib/modules
Loadable kernel modules (optional).
/lost+found
This directory contains items lost in the filesystem. These items are usually chunks of files mangled as a consequence of a faulty disk or a system crash.
/media
This directory contains mount points for removable media such as CD and DVD disks or USB sticks. On systems where more than one device exists for mounting a certain type of media, mount directories can be created by appending a digit to the name of those available above starting with '0', but the unqualified name must also exist.
/media/floppy[1-9]
Floppy drive (optional).
/media/cdrom[1-9]
CD-ROM drive (optional).
/media/cdrecorder[1-9]
CD writer (optional).
/media/zip[1-9]
Zip drive (optional).
/media/usb[1-9]
USB drive (optional).
/mnt
Je místo pro připojení dočasně připojeného souborového systému. V některých distribucích obsahuje /mnt podadresáře určené jako přípojné body pro několik dočasných souborových systémů.
/opt
Tento adresář by měl obsahovat dodatečné balíčky se statickými soubory.
/proc
Toto je připojovací místo pro souborový systém proc, který poskytuje informace o jádře a o běžících procesech. Více o tomto pseudo-souborovém systému viz proc(5).
/root
Tento adresář je obvykle domovským adresářem uživatele root (volitelné).
/run
This directory contains information which describes the system since it was booted. Once this purpose was served by /var/run and programs may continue to use it.
/sbin
Tak jako /bin, tento adresář obsahuje programy nutné pro spuštění systému. U těchto se ovšem nepředpokládá jejich použití běžným uživatelem.
/srv
This directory contains site-specific data that is served by this system.
/sys
This is a mount point for the sysfs filesystem, which provides information about the kernel like /proc, but better structured, following the formalism of kobject infrastructure.
/tmp
Tento adresář obsahuje dočasné soubory, které mohou být smazány bez jakékoliv upozornění, například při startu systému nebo v rámci pravidelného úklidu.
/usr
Tento adresář je obvykle připojen jako oddělený svazek. Měl byl obsahovat pouze sdílitelná data jen pro čtení, takže jej lze snadno použít několika Linuxovými systémy najednou.
/usr/X11R6
The X-Window system, version 11 release 6 (present in FHS 2.3, removed in FHS 3.0).
/usr/X11R6/bin
Binární soubory pro X-Window system; sem je často odkazováno z tradičnějšího /usr/bin/X11.
/usr/X11R6/lib
Data pro X-Window system.
/usr/X11R6/lib/X11
Obsahuje různé soubory potřebné pro běh X; často je sem odkazováno z /usr/lib/X11.
/usr/X11R6/include/X11
Obsahuje soubory potřebné pro překlad programů používajících X11. Často je sem odkazováno z /usr/inlcude/X11.
/usr/bin
Toto je hlavní místo pro spustitelné programy. Většina programů používaných běžným uživatelem, které nejsou potřeba pro start nebo opravu systému, nebo nejsou instalovány lokálně, by měla být zde.
/usr/bin/mh
Commands for the MH mail handling system (optional).
/usr/bin/X11
This is the traditional place to look for X11 executables; on Linux, it usually is a symbolic link to /usr/X11R6/bin.
/usr/dict
Nahradil jej /usr/share/dict.
/usr/doc
Nahradil jej /usr/share/doc.
/usr/etc
Nastavení, která mohou být sdílena několika počítači, mohou být uložena zde. K těmto souborům by se však mělo přistupovat pomocí odkazu z adresáře /etc. Odkazy z /etc by měly ukazovat na odpovídající soubory v /usr/etc.
/usr/games
Binární soubory her a výukových programů (volitelné).
/usr/include
Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C.
/usr/include/bsd
BSD compatibility include files (optional).
/usr/include/X11
Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C a X-Window system. Obvykle odkaz na /usr/X11R6/include/X11.
/usr/include/asm
Hlavičkové soubory s deklaracemi některých funkcí assembleru. Obvykle odkaz na /usr/src/linux/include/asm.
/usr/include/linux
Tento adresář obsahuje informace, které se mohou měnit se změnou jádra či libc. Obvykle se jedná o odkaz na /usr/src/linux/include/linux pro získání informací zavislých na konkrétním systému.
(Zde by měly být soubory, které fungují s aktuální libc a uživatelským prostorem. Nicméně zdrojové soubory jádra nejsou dělané na spolupráci s uživatelskými programy a nevědí nic o používané verzi libc. Je velmi pravděpodobné, že se něco rozbije, pokud budou /usr/include/asm a /usr/include/linux odkazovat na nějaký náhodný jaderný strom. Debian se tomu vyhýbá a používá hlavičkové soubory jádra, poskytované balíkem libc*-dev.)
/usr/include/g++
Hlavičkové soubory pro překladač GNU C++.
/usr/lib
Knihovny, včetně sdílených, a některé programy, které se obvykle nespouštějí přímo. Složitější programy zde mohou mít podadresáře.
/usr/libexec
Directory contains binaries for internal use only and they are not meant to be executed directly by users shell or scripts.
/usr/lib<qual>
These directories are variants of /usr/lib on system which support more than one binary format requiring separate libraries, except that the symbolic link /usr/lib<qual>/X11 is not required (optional).
/usr/lib/X11
Obvyklé místo pro data pro programy z X windows a nastavení X. Pro Linux je to obvykle odkaz na /usr/X11R6/lib/X11.
/usr/lib/gcc-lib
programy a hlavičky pro překladač GNU C, gcc(1).
/usr/lib/groff
Soubory pro formátovací systém GNU groff.
/usr/lib/uucp
Soubory pro uucp(1).
/usr/local
Obvyklé místo pro lokální soubory.
/usr/local/bin
Spustitelné lokální programy.
/usr/local/doc
Lokální dokumentace.
/usr/local/etc
Nastavení pro lokální programy.
/usr/local/games
Spustitelné soubory lokálně nainstalovaných her.
/usr/local/lib
Pomocné soubory pro lokální programy.
/usr/local/lib<qual>
These directories are variants of /usr/local/lib on system which support more than one binary format requiring separate libraries (optional).
/usr/local/include
Hlavičkové soubory pro lokální překladač C.
/usr/local/info
Stránky info pro lokální programy.
/usr/local/man
Stránky man pro lokální programy.
/usr/local/sbin
Lokální programy pro správu systému.
/usr/local/share
Lokální data aplikací, která mohou být sdílena mezi různými architekturami stejného OS.
/usr/local/src
Zdrojový kód pro lokální programy.
/usr/man
Nahradil jej /usr/share/man.
/usr/sbin
Spustitelné programy pro správu systému, které nejsou nutné pro zavedení, opravu či připojení souborového systému /usr.
/usr/share
Obsahuje podadresáře s daty jednotlivých aplikací, která mohou být sdílena mezi různými architekturami stejného OS. Často se jedná o věci, které byly kdysi v /usr/doc nebo /usr/lib nebo /usr/man.
/usr/share/color
Contains color management information, like International Color Consortium (ICC) Color profiles (optional).
/usr/share/dict
Obsahuje seznamy slov pro korektory pravopisu (volitelné).
/usr/share/dict/words
List of English words (optional).
/usr/share/doc
Dokumentace k nainstalovaným programům (volitelné).
/usr/share/games
Statické datové soubory k hrám z /usr/games (volitelné).
/usr/share/info
Info stránky (volitelné).
/usr/share/locale
Informace o locale (volitelné).
/usr/share/man
Manuálové stránky v podadresářích podle sekcí.
/usr/share/man/<locale>/man[1-9]
Tyto podadresáře obsahují manuálové stránky pro dané locale ve zdrojovém tvaru. Systémy používající jediný jazyk a znakovou stránku pro všechny manuálové stránky mohou řetězec <locale> vynechat.
/usr/share/misc
Různá data, která mohou být sdílena mezi různými architekturami stejného OS.
/usr/share/nls
Katalogy zpráv pro nativní podporu jazyků (volitelné).
/usr/share/ppd
Postscript Printer Definition (PPD) files (optional).
/usr/share/sgml
Soubory pro SGML (volitelné).
/usr/share/sgml/docbook
DocBook DTD (optional).
/usr/share/sgml/tei
TEI DTD (optional).
/usr/share/sgml/html
HTML DTD (optional).
/usr/share/sgml/mathtml
MathML DTD (optional).
/usr/share/terminfo
Databáze pro terminfo (volitelné).
/usr/share/tmac
Makra troff, která nejsou distribuována s groff (volitelné).
/usr/share/xml
Soubory pro XML (volitelné).
/usr/share/xml/docbook
DocBook DTD (optional).
/usr/share/xml/xhtml
XHTML DTD (optional).
/usr/share/xml/mathml
MathML DTD (optional).
/usr/share/zoneinfo
Soubory pro informace o časové zóně (volitelné).
/usr/src
Zdrojový kód pro komponenty systému, spolu s některými referenčními balíčky. Nepracujte zde s vlastními projekty - soubory v /usr by měly být jen ke čtení, s výjimkou okamžiku instalace software (volitelné).
/usr/src/linux
Toto bylo tradičně místo pro zdrojový kód jádra. Některé distribuce zde dávají zdrojový kód svého výchozího jádra. Při tvorbě vlastního jádra by měl být použit jiný adresář.
/usr/tmp
Zastaralý. Měl by to být odkaz na /var/tmp. Tento odkaz je zde jen z důvodů kompatibility a neměl by se používat.
/var
Obsahuje soubory, které mohou měnit velikost, jako např. spool a logy.
/var/account
Process accounting logs (optional).
/var/adm
Tento adresář je nahrazen /var/log a měl by být odkazem na /var/log.
/var/backups
Rezervováno z historických důvodů.
/var/cache
Obsahuje cachovaná data programů.
/var/cache/fonts
Locally generated fonts (optional).
/var/cache/man
Locally formatted man pages (optional).
/var/cache/www
WWW proxy or cache data (optional).
/var/cache/<package>
Package specific cache data (optional).
/var/catman/cat[1-9] nebo /var/cache/man/cat[1-9]
Předformátované manuálové stránky podle sekcí. (Používání předformátovaných manuálových stránek je zastaralé.)
/var/crash
System crash dumps (optional).
/var/cron
Rezervováno z historických důvodů.
/var/games
Variable game data (optional).
/var/lib
Proměnlivé stavové informace pro programy.
/var/lib/color
Variable files containing color management information (optional).
/var/lib/hwclock
State directory for hwclock (optional).
/var/lib/misc
Miscellaneous state data.
/var/lib/xdm
X display manager variable data (optional).
/var/lib/<editor>
Editor backup files and state (optional).
/var/lib/<jméno>
These directories must be used for all distribution packaging support.
/var/lib/<package>
State data for packages and subsystems (optional).
/var/lib/<pkgtool>
Packaging support files (optional).
/var/local
Proměnná data pro /usr/local.
/var/lock
[přibližně] Zde se ukládají zámky. Zámky pro zařízení mají vypadat takto: LCK..<device> kde <device> je jméno zařízení v souborovém systému. Jména zámků mají obsahovat (stejně jako pro HDU UUCP) PID jako 10-znakové desítkové číslo kódované v ASCII, končící znakem nový řádek.
/var/log
Různé protokoly o běhu systému.
/var/opt
Proměnná data pro /opt.
/var/mail
Poštovní schránky uživatelů. Nahrazuje /var/spool/mail.
/var/msgs
Rezervováno z historických důvodů.
/var/preserve
Rezervováno z historických důvodů.
/var/run
Soubory obsahující proměnné běžícího systému, jako soubory s identifikacemi procesů (PID) a záznamy o přihlášených uživatelích (utmp). Tyto soubory se obvykle mažou při startu systému.
/var/spool
Sdílená data (případně jejich fronty) různých programů.
/var/spool/at
Data pro at(1).
/var/spool/cron
Data pro cron(8).
/var/spool/lpd
Data pro tisk (volitelné).
/var/spool/lpd/printer
Spools for a specific printer (optional).
/var/spool/mail
Nahradil jej /var/mail.
/var/spool/mqueue
Fronta odchozí pošty (volitelné).
/var/spool/news
Sdílený adresář pro news (volitelné).
/var/spool/rwho
Sdílené soubory pro rwhod(8) (volitelné).
/var/spool/smail
Sdílená data pro smail(1) (poštovní agent).
/var/spool/uucp
Sdílena data pro uucp(1) (volitelné).
/var/tmp
Jako /tmp, tento adresář obsahuje dočasné soubory po neurčenou dobu.
/var/yp
Database files for NIS, formerly known as the Sun Yellow Pages (YP).

SPLŇUJE STANDARDY

The Filesystem Hierarchy Standard (FHS), Version 3.0, published March 19, 2015 https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml.

CHYBY

This list is not exhaustive; different distributions and systems may be configured differently.

DALŠÍ INFORMACE

find(1), ln(1), proc(5), file-hierarchy(7), mount(8)

The Filesystem Hierarchy Standard

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021 Linux