Scroll to navigation

PASTE(1) Brugerkommandoer PASTE(1)

NAVN

paste - merge lines of files

SYNOPSIS

paste [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv linjer som består af de sekventielt tilsvarende linjer fra hver FIL, separeret med tabulatorer, til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

brug tegn fra LISTE i stedet for tabulatorer
indsæt en fil ad gangen i stedet for i parallel
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

FORFATTER

Skrevet af David M. Ihnat og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/paste>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) paste invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32