Scroll to navigation

UNEXPAND(1) Brugerkommandoer UNEXPAND(1)

NAVN

unexpand - convert spaces to tabs

SYNOPSIS

unexpand [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Konvertér mellemrum i hver FIL til tabulatorer, og skriv til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

konvertér alle blanke, frem for blot foranstillede blanke
konvertér kun indledende rækker af blanke (tilsidesæt -a)
hav tabulatorer N tegn fra hinanden frem for 8 (medfører -a)
brug kommaadskilt liste med tabulatorpositioner. Sidst givne position indledes med "/" for at angive en tabulatorstørrelse, der gælder efter sidste eksplicit givne tabulatorstop. Endvidere kan præfikset "+" bruges til at justere resterende tabulatorstop relativt til sidst givne tabulatorstop frem for første kolonne.
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

expand(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/unexpand>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) unexpand invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32