Scroll to navigation

WHO(1) Brugerkommandoer WHO(1)

NAVN

who - vis hvem der er logget ind

SYNOPSIS

who [FLAG]... [ FIL | ARG1 ARG2 ]

BESKRIVELSE

Udskriv information om brugere som er logget ind lige nu.

samme som -b -d --login -p -r -t -T -u
tid for seneste systemopstart
udskriv døde processer
udskriv linje med kolonneoverskrifter
Vis ips i stedet for værtsnavne. Med --lookup, kanoniserer baseret på lagret IP, hvis tilgængelig, frem for lagret værtsnavn
udskriv systemlogindprocesser
forsøg at normalisere værtsnavne ved hjælp af DNS
kun værtsnavn og brugernavn associeret med stdin
udskriv aktive processer startet af init
alle indlogningsnavne og antal indloggede brugere
skriv aktuelt kørselsniveau
skriv kun navn, linje og tid (standard)
skriv seneste ændring af systemklokken
tilføj brugeres meddelelsestatus som +, - eller ?
list indloggede brugere
samme som -T
samme som -T
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Hvis FIL ikke er angivet, så brug /var/run/utmp. /var/log/wtmp som FIL er almindeligt. Hvis ARG1 ARG2 er angivet, antages -m: "am i" eller "mom likes" er almindeligt.

FORFATTER

Skrevet af Joseph Arceneaux, David MacKenzie og Michael Stone.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) who invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32