Scroll to navigation

UNLINK(1) Brukerkommandoer UNLINK(1)

NAVN

unlink - bruk unlink-funksjonen for å fjerne valgt fil

OVERSIKT

unlink FIL
unlink VALG

BESKRIVELSE

Bruk unlink-funksjonen for å fjerne valgt FIL.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Michael Stone.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

unlink(2)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/unlink>
eller lokalt: info '(coreutils) unlink invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32