Scroll to navigation

STTY(1) Opdrachten voor gebruikers STTY(1)

NAAM

stty - terminalkarakteristieken tonen of instellen

SAMENVATTING

stty [-F APPARAAT | --file=APPARAAT] [INSTELLING]...
stty [-F APPARAAT | --file=APPARAAT] [-a|--all]
stty [-F APPARAAT | --file=APPARAAT] [-g|--save]

BESCHRIJVING

Toont terminalkarakteristieken of stelt ze in.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

alle huidige instellingen in leesbare vorm tonen
alle huidige instellingen in herbruikbare vorm tonen
te gebruiken apparaat in plaats van standaardinvoer
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

De optionele '-' voor een INSTELLING betekent negatie (oftewel 'niet-'). Niet-POSIX-instellingen zijn met een '*' gemarkeerd. Het hangt van het onderliggende systeem af welke instellingen beschikbaar zijn.

Speciale tekens:

* discard TEKEN
TEKEN schakelt het verwerpen van de uitvoer om
TEKEN zendt een einde van bestand (beëindigt de invoer)
TEKEN beëindigt de regel
* eol2 TEKEN
alternatief TEKEN voor regelbeëindiging
TEKEN verwijdert het laatst getypte teken
TEKEN zendt een interruptsignaal
TEKEN verwijdert de huidige regel
* lnext TEKEN
TEKEN voert het volgende teken aangehaald in
TEKEN zendt een QUIT-signaal
* rprnt TEKEN
TEKEN herschrijft de huidige regel
TEKEN herstart de uitvoer als deze gestopt is
TEKEN stopt de uitvoer
TEKEN zendt een terminal-stopsignaal
* swtch TEKEN
TEKEN schakelt naar een andere shell-laag
* werase TEKEN
TEKEN verwijdert het laatst getypte woord

Speciale instellingen:

de in- en uitvoersnelheid op N bits per seconde zetten
* cols N
de kernel laten weten dat de terminal N kolommen heeft
* columns N
hetzelfde als cols N
* [-]drain
op verzending wachten vóór toepassen van instellingen (standaard aan)
de invoersnelheid op N zetten
* line N
lijnprotocol N gebruiken
met -icanon, minimum voor complete leesopdracht is N tekens
de uitvoersnelheid op N zetten
* rows N
de kernel laten weten dat de terminal N rijen heeft
* size
het aantal rijen en kolommen volgens de kernel tonen
de snelheid van de terminal tonen
met -icanon, leestijdslimiet op N tiende seconde instellen

Besturingsinstellingen:

[-]clocal
modem-besturingssignalen uitschakelen
[-]cread
het ontvangen van invoer toestaan
* [-]crtscts
RTS/CTS-handshake inschakelen
tekengrootte op N bits instellen; N in [5..8]
[-]cstopb
twee stopbits per teken gebruiken (één met '-')
[-]hup
'opgehangen'-signaal sturen wanneer laatste proces de TTY sluit
[-]hupcl
hetzelfde als [-]hup
[-]parenb
pariteitsbit in uitvoer genereren en in invoer verwachten
[-]parodd
oneven pariteit instellen (of even pariteit met '-')
* [-]cmspar
"stick"-pariteit (altijd aan of uit) gebruiken

Invoerinstellingen:

[-]brkint
een break veroorzaakt een interruptsignaal
[-]icrnl
CR-teken (naar regelbegin) omzetten in LF-teken (nieuweregel)
[-]ignbrk
break-tekens negeren
[-]igncr
CR-tekens negeren
[-]ignpar
tekens met een pariteitsfout negeren
* [-]imaxbel
piep geven en een volle invoerbuffer niet legen bij een teken
[-]inlcr
LF-teken (nieuweregel) omzetten in CR-teken (naar regelbegin)
[-]inpck
controle op invoerpariteit inschakelen
[-]istrip
hoogste bit (het achtste) van invoertekens nul maken
* [-]iutf8
aannemen dat invoertekens in UTF-8 gecodeerd zijn
* [-]iuclc
hoofdletters omzetten in kleine letters
* [-]ixany
elk teken de uitvoer laten herstarten, niet alleen startteken
[-]ixoff
het zenden van start-/stoptekens inschakelen
[-]ixon
XON/XOFF-besturing inschakelen
[-]parmrk
pariteitsfouten markeren (met een 255-0-tekencombinatie)
[-]tandem
hetzelfde als [-]ixoff

Uitvoerinstellingen:

* bsN
backspace-vertragingsstijl; N in [0..1]
* crN
'carriage return'-vertragingsstijl, N in [0..3]
* ffN
'form feed'-vertragingsstijl; N in [0..1]
* nlN
nieuweregel-vertragingsstijl; N in [0..1]
* [-]ocrnl
CR-teken (naar regelbegin) omzetten in LF-teken (nieuweregel)
* [-]ofdel
als opvulling DEL-tekens gebruiken in plaats van NUL-tekens
* [-]ofill
voor vertragingen opvultekens gebruiken in plaats van pauzes
* [-]olcuc
kleine letters omzetten in hoofdletters
* [-]onlcr
LF-teken (nieuweregel) omzetten in CR- + LF-tekens
* [-]onlret
'nieuweregel' voert een 'naar regelbegin' uit
* [-]onocr
geen 'naar regelbegin' uitvoeren wanneer in de eerste kolom
[-]opost
uitvoer nabewerken
* tabN
vertragingsstijl voor horizontale tab; N in [0..3]
* tabs
hetzelfde als tab0
* -tabs
hetzelfde als tab3
* vtN
vertragingsstijl voor verticale tab; N in [0..1]

Lokale instellingen:

[-]crterase
erase-tekens echoën als backspace-spatie-backspace
* crtkill
gehele regel verwijderen via 'echoprt' en 'echoe'
* -crtkill
gehele regel verwijderen via 'echoctl' en 'echok'
* [-]ctlecho
stuurtekens in dakjesnotatie echoën (^c)
[-]echo
invoertekens echoën
* [-]echoctl
hetzelfde als [-]ctlecho
[-]echoe
hetzelfde als [-]crterase
[-]echok
een nieuweregel-teken echoën na een kill-teken
* [-]echoke
hetzelfde als [-]crtkill
[-]echonl
nieuweregel echoën zelfs als geen andere tekens worden geëchood
* [-]echoprt
verwijderde tekens achterwaarts echoën, tussen '\' en '/'
* [-]extproc
"LINEMODE" inschakelen; nuttig bij zeer trage verbindingen
* [-]flusho
uitvoer verwerpen
[-]icanon
speciale tekens inschakelen: erase, kill, werase, rprnt
[-]iexten
niet-POSIX speciale tekens inschakelen
[-]isig
speciale tekens voor interrupt, quit, en suspend inschakelen
[-]noflsh
legen van buffer na interrupt of quit uitschakelen
* [-]prterase
hetzelfde als [-]echoprt
* [-]tostop
achtergrondtaken stoppen die naar de terminal willen schrijven
* [-]xcase
met 'icanon': '\' voor kleine letter maakt hoofdletter

Combinatie-instellingen:

* [-]LCASE
hetzelfde als [-]lcase
hetzelfde als -icanon
-cbreak
hetzelfde als icanon
hetzelfde als 'brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig
-cooked
hetzelfde als raw
hetzelfde als echoe echoctl echoke
hetzelfde als 'echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
hetzelfde als [-]ixany
de erase- en kill-tekens op hun standaardwaarden zetten
hetzelfde als parenb -parodd cs7
-evenp
hetzelfde als -parenb cs8
* [-]lcase
hetzelfde als xcase iuclc olcuc
hetzelfde als -parenb -istrip -opost cs8
-litout
hetzelfde als parenb istrip opost cs7
hetzelfde als -icrnl -onlcr
-nl
hetzelfde als icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
hetzelfde als parenb parodd cs7
-oddp
hetzelfde als -parenb cs8
[-]parity
hetzelfde als [-]evenp
hetzelfde als -parenb -istrip cs8
-pass8
hetzelfde als 'parenb istrip cs7'
hetzelfde als -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
-raw
hetzelfde als 'cooked'
hetzelfde als cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, met alle speciale tekens op hun standaardwaarden

Bestuurt de TTY die met standaardinvoer verbonden is. Zonder argumenten worden baudrate, lijnprotocol, en afwijkingen van 'stty sane' getoond. Bij instellingen wordt TEKEN letterlijk gebruikt, of gecodeerd als in ^c, 0x37, 0177 of 127; de speciale waarden '^-' of 'undef' kunnen gebruikt worden om speciale tekens inactief te maken.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
of lokaal via: info '(coreutils) stty invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32