Scroll to navigation

CSINH(3) Podręcznik programisty Linuksa CSINH(3)

NAZWA

csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex csinh(double complex z);
float complex csinhf(float complex z);
long double complex csinhl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają sinus hiperboliczny liczby zespolonej z.

Funkcja sinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:


csinh(z) = (exp(z)-exp(-z))/2

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
csinh(), csinhf(), csinhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), casinh(3), ccosh(3), ctanh(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.