Scroll to navigation

GETNETENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETNETENT(3)

NAZWA

getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczytanie wpisu dotyczącego sieci

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
struct netent *getnetent(void);
struct netent *getnetbyname(const char *name);
struct netent *getnetbyaddr(uint32_t net, int type);
void setnetent(int stayopen);
void endnetent(void);

OPIS

Funkcja getnetent() odczytuje następny wpis z bazy danych sieci i zwraca strukturę netent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getnetbyname() zwraca strukturę netent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada sieci name.

Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturę netent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada sieci o numerze net rodzaju type. Argument net musi być w porządku bajtów lokalnego komputera (host byte order).

Funkcja setnetent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik kolejnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowy, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getnet*().

Funkcja endnetent() zamyka połączenie do bazy danych.

Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:


struct netent {

char *n_name; /* oficjalna nazwa sieci */
char **n_aliases; /* lista aliasów */
int n_addrtype; /* rodzaj adresu sieci */
uint32_t n_net; /* numer sieci */ }

Polami struktury netent są:

Oficjalna nazwa sieci.
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tej sieci.
Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.
Numer sieci w porządku bajtów hosta.

WARTOŚĆ ZWRACANA

The getnetent(), getnetbyname(), and getnetbyaddr() functions return a pointer to a statically allocated netent structure, or a null pointer if an error occurs or the end of the file is reached.

PLIKI

/etc/networks
plik bazy danych z sieciami

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getnetent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:netent race:netentbuf env locale
getnetbyname() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:netbyname env locale
getnetbyaddr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:netbyaddr locale
setnetent(), endnetent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:netent env locale

W powyższej tabeli, netent w race:netent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setnetent(), getnetent() lub endnetent() jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

W glibc aż do wersji 2.2 argument net funkcji getnetbyaddr() był typu long.

ZOBACZ TAKŻE

getnetent_r(3), getprotoent(3), getservent(3)
RFC 1101

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU