Scroll to navigation

WCSCPY(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSCPY(3)

NAZWA

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcscpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);

OPIS

Funkcja wcscpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3). Kopiuje ona łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazywanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscpy() zwraca dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU