Scroll to navigation

WCSLEN(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSLEN(3)

NAZWA

wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
size_t wcslen(const wchar_t *s);

OPIS

Funkcja wcslen() jest szerokoznakowym odpowiednikiem strlen(3). Określa długość łańcucha szerokich znaków,wskazywanego przez s, nie licząc kończącego szerokiego znaku null (L'\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcslen() zwraca liczbę szerokich znaków w s.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcslen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

In cases where the input buffer may not contain a terminating null wide character, wcsnlen(3) should be used instead.

ZOBACZ TAKŻE

strlen(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

27 sierpnia 2021 r. GNU