Scroll to navigation

LOOK(1) Polecenia użytkownika LOOK(1)

NAZWA

look - wyświetla wiersze zaczynające się od podanego łańcucha

SKŁADNIA

look [opcje] łańcuch [plik]

OPIS

The look utility displays any lines in file which contain string as a prefix. As look performs a binary search, the lines in file must be sorted (where sort(1) was given the same options -d and/or -f that look is invoked with).

Jeśli plik nie jest podany, używany jest plik /usr/share/dict/words, porównywane są tylko znaki alfanumeryczne, a ich wielkość jest ignorowana.

OPCJE

-a, --alternative

Używa alternatywnego pliku słownika.

-d, --alphanum

Używa standardowego słownikowego zestawu i kolejności, tzn. porównywane są wyłącznie znaki alfanumeryczne oraz puste znaki. Jest to zachowanie domyślne, jeśli nie podanego innego pliku słownikowego.

Warto zauważyć, że puste znaki zostały dodane do słownika zestawów znaków dla kompatybilności z komendą sort -d w wersji powyżej 2.28.

-f, --ignore-case

Ignoruj rozmiar znaków alfabetycznych. Jest do zachowanie domyślne jeśli nie podano innego pliku słownika.

-t, --terminate znak

Określa znak końca łańcucha, np. porównywane będą tylko te znaki z łańcucha , które znajdują się przed pierwszym wystąpieniem znaku.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Narzędzie look zwraca status 0, jeśli znaleziono i wypisano jeden lub więcej wierszy, 1 jeśli niczego nie znaleziono i >1 gdy wystąpił błąd.

ŚRODOWISKO

WORDLIST

Path to a dictionary file. The environment variable has greater priority than the dictionary path defined in the FILES segment.

PLIKI

/usr/share/dict/words

słownik

/usr/share/dict/web2

alternatywny słownik

HISTORIA

Narzędzie look pojawiło się w wersji 7 Unixa od AT&T.

PRZYKŁADY

sort -d /etc/passwd -o /tmp/look.dict
look -t: root:foobar /tmp/look.dict

ZOBACZ TAKŻE

grep(1), sort(1)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The look command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1