Scroll to navigation

PSTOPS(1) General Commands Manual PSTOPS(1)

NAZWA

pstops - przetasuj strony pliku postscriptowego

SKŁADNIA

pstops [ -q ] [ -b ] [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -dlszerokość ] specyfikacjestrony [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Pstops przearanżowuje strony dokumentu postscriptowego, tworząc nowy plik. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC). Pstops może być używany do wielu rodzajów przetasowań dokumentów, wliczając w to przekształcanie do drukowania 2-stronnego, 4-stronnego, broszur, odwracania, wybierania górnych lub tylnych stron dokumentu, skalowania, itp.

specyfikacjestrony mają następującą składnię:

= [modulo:]specyfikacje
= spec[+specyfikacje][,specyfikacje]
= [-]numerstrony[L][R][U][H][V][@skala][(xoff,yoff)]

modulo is the number of pages in each block. The value of modulo should be greater than 0; the default value is 1. specs are the page specifications for the pages in each block. The value of the pageno in each spec should be between 0 (for the first page in the block) and modulo-1 (for the last page in each block) inclusive. The optional dimensions xoff and yoff shift the page by the specified amount. xoff and yoff are in PostScript's points, but may be followed by the units cm or in to convert to centimetres or inches, or the flag w or h to specify as a multiple of the width or height. The optional parameters L, R, U, H and V rotate the page left, right, or upside-down, and flip (mirror) page horizontally or vertically. The optional scale parameter scales the page by the fraction specified. If the optional minus sign is specified, the page is relative to the end of the document, instead of the start.

Jeśli specyfikacje strony są rozdzielone znakami + to strony zostaną złączone w jedną stronę; jeśli są rozdzielone +, to pozostaną na osobnych stronach. Jeśli jest tylko jedna specyfikacja, gdzie numerstrony to zero, numerstrony można pominąć.

The shift, rotation, and scaling are applied to the PostScript transformation matrix in that order regardless of which order they appear on the command line. The matrix accumulates the individual transformations. The effect on the image is to first scale with respect to an origin at the lower left corner, then rotate about the same origin, and finally shift.

The -w option gives the width which is used by the w dimension specifier, and the -h option gives the height which is used by the h dimension specifier. These dimensions are also used (after scaling) to set the clipping path for each page. The -p option can be used as an alternative, to set the paper size to a0, a1, a2, a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto or 10x14. The default paper size is a4.

The -b option prevents any bind operators in the PostScript prolog from binding. This may be needed in cases where complex multi-page re-arrangements are being done.

The -d option draws a line around the border of each page, of the specified width. If the lwidth parameter is omitted, a default linewidth of 1 point is assumed. The linewidth is relative to the original page dimensions, i.e. it is scaled up or down with the rest of the page.

Pstops normally prints the page numbers of the pages re-arranged; the -q option suppresses this.

PRZYKŁADY

Ta sekcja zawiera kilka przykładowych przearanżowań. Aby wstawić dwie strony na jeden arkusz (A4), użyj następującej specyfikacjistrony:


"2:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm)"


Aby wybrać wszystkie strony nieparzyste w odwróconym porządku:


2:-0


Aby przearanżować strony do drukowania dwustronnych broszur, użyj


"4:-3L@.7(21cm,0)+0L@.7(21cm,14.85cm)"


dla części przednich i


"4:1L@.7(21cm,0)+-2L@.7(21cm,14.85cm)"


dla części tylnych (lub połącz je przecinkiem dla drukowania dupleksowego).

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1), showchar(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Pstops nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17